Elementarz.     Wykonaj promocję!

1
Wykonaj promocję!

zadanie 1

2
Wykonaj promocję!

zadanie 2

3
Wykonaj promocję pionka na hetmana!

zadanie 3

4
Wykonaj promocję pionka na hetmana!

zadanie 4

5
Wykonaj promocję pionka na wieżę!

zadanie 5

6
Wykonaj promocję pionka na wieżę!

zadanie 6

7
Wykonaj promocję pionka na gońca!

zadanie 7

8
Wykonaj promocję pionka na gońca!

zadanie 8

9
Wykonaj promocję pionka na skoczka!

zadanie 9

10
Wykonaj promocję pionka na skoczka!

zadanie 10

11
Wykonaj promocję pionka na figurę ciężką!

zadanie 11

12
Wykonaj promocję pionka na figurę ciężką!

zadanie 12

13
Wykonaj promocję pionka na figurę lekką!

zadanie 13

14
Wykonaj promocję pionka na figurę lekką!

zadanie 14

15
Wykonaj promocję pionka na figurę dalekosiężną!

zadanie 15

16
Wykonaj promocję pionka na figurę dalekosiężną!

zadanie 16