Zasłona wieżą.

1
Zasłoń białą wieżą atak czarnej wieży na pionka!

zadanie 1

2
Zasłoń czarną wieżą atak białej wieży na pionka!

zadanie 2

3
Zasłoń białą wieżą atak czarnej wieży na skoczka!

zadanie 3

4
Zasłoń białą wieżą atak czarnej wieży na gońca!

zadanie 4

5
Zasłoń białą wieżą z pola e1 zaatakowaną białą wieżę z pola d6!

zadanie 5

6
Zasłoń białą wieżą zaatakowanego hetmana!

zadanie 6

7
Zasłoń białą wieżą zaatakowanego króla!

zadanie 7