Elementarz.     Wykonaj wieżą obronę!

1
Obroń białą wieżą zaatakowanego pionka!

zadanie 1

2
Obroń czarną wieżą zaatakowanego pionka!

zadanie 2

3
Obroń białą wieżą zaatakowanego skoczka!

zadanie 3

4
Obroń białą wieżą zaatakowanego gońca!

zadanie 4

5
Obroń białą wieżą z pola f2 zaatakowaną białą wieżę z pola g6!

zadanie 5

6
Obroń białą wieżą zaatakowanego hetmana!

zadanie 6

7
Obroń białą wieżą zaatakowanego króla!

zadanie 7

8
Obroń białą wieżą atakowany żeton!

zadanie 8

9
Obroń białą wieżą zaatakowanego króla!

zadanie 9