Tydzień 1.     Cel gry, posunięcia, bicia.
 

    Część 12.     Zadania dla całej rodziny.    

Rysunek – Monika Świgost (10 lat, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Monika Świgost (10 lat, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

    Matematyczne szachy.    Dodatki.

1. Rozstaw na pustej szachownicy figury szachowe tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

Pola zajęte przez figury nie muszą być atakowane.

1 a. Ustaw 5 hetmanów tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

8 figur atakuje pozostałe pola. Rozwiązanie - Agnieszka Dmochowska, 7.07.2019.

8 figur atakuje pozostałe pola. Rozwiązanie – Agnieszka Dmochowska, 7.07.2019.

1 b. Ustaw 3 hetmany i 2 wieże tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Franciszek Giemza. Zdjęcie – Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Franciszek Giemza. Zdjęcie – Robert Korpalski.

1 c. Ustaw 4 hetmany i skoczka tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

1 d. Ustaw 8 figur (K, H, 2W, 2G, 2S) tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

Diagram.

1 e. Ustaw jak najmniejszą ilość jednakowych figur (wież, hetmanów, skoczków, króli, gońców) – na szachownicy dowolnych rozmiarów – tak, by atakowały wszystkie pola szachownicy!

 

2. Rozstaw na pustej szachownicy figury szachowe tak, by pozostało jak najmniej niezaatakowanych pól!

2 a. Ustaw 4 hetmany tak, by tylko 2 pola nie były atakowane!
Graj!

2 b. Ustaw 7 wież tak, by tylko 1 pole nie było atakowane!

2 c. Ustaw 3 hetmany tak, by pozostało jak najmniej niezaatakowanych pól!

2 d. Ustaw króla, 2 gońce i 2 skoczki tak, by pozostało jak najmniej niezaatakowanych pól!

2 e. Ustaw króla, hetmana i 2 wieże tak, by pozostało jak najmniej niezaatakowanych pól!

2 f. Ustaw, na pustej szachownicy dowolnych rozmiarów, jak największą ilość jednakowych figur (wież, hetmanów, skoczków, króli, gońców) tak, by nawet przy najlepszym rozstawieniu nie były w stanie zaatakować wszystkich pól!

 

3. Rozstaw na pustej szachownicy figury szachowe tak, by pozostało jak najwięcej niezaatakowanych pól!

3 a. Ustaw 8 hetmanów tak, by pozostało jak najwięcej niezaatakowanych pól! Graj!

3 b. Ustaw 8 figur (K, H, 2W, 2G, 2S) tak, by pozostało jak najwięcej niezaatakowanych pól!

Źródło - Gm Rashit Ziatdinov (facebook) 1.09.2020.

Źródło – Gm Rashit Ziatdinov (facebook) 1.09.2020.

 

4. Rozstaw na pustej szachownicy bierki szachowe tak, by się wzajemnie nie atakowały!
Obóz szachowy MUKS MDK Śródmieście Wrocław w Sokołowsku, 3.07.2023. Zdjęcie - Anna Domaradzka-Żyła.

Obóz szachowy MUKS MDK Śródmieście Wrocław w Sokołowsku, 3.07.2023. Zdjęcie – Anna Domaradzka-Żyła.

4 a. Ustaw 8 hetmanów tak, by się wzajemnie nie atakowały!
Diagram 1, diagram 2.
Graj! GRAJ!

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Zuzanna Siwiec. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Zuzanna Siwiec. Zdjęcie – Robert Korpalski.

4 b. Ustaw 8 figur – K, H, 2W, 2S, 2G (gońce różnopolowe) i 8 pionków (pionki wolno ustawiać od 2 do 7 rzędu) tak, by się wzajemnie nie atakowały!
2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Natalia Zgardzińska. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Natalia Zgardzińska. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

4 c. Ustaw jak największą ilość jednakowych figur (hetmanów, skoczków, króli, gońców) – na szachownicy dowolnych rozmiarów – tak, by się wzajemnie nie atakowały!

Szachownicę dowolnych rozmiarów możesz utworzyć tutaj.

Rozwiązanie - Noel Francisco - 22.03.2020.

Rozwiązanie – Noel Francisco – 22.03.2020.

 

5. Wykonaj ruch figurą, która atakuje najwięcej pól!
    zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9
2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Ismena Wutke. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Ismena Wutke. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

 

6. Wykonaj bicie bierką, która atakuje najwięcej żetonów!
    zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5

Magda Kabata

Rysunek – Magda Kabata (9 lat, Zespół Szkół w Mrzeżynie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (wyróżnienie), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Skoczek zbija wszystko w 11 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 11 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 24 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 24 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 35 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 35 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 35 ruchach.

Skoczek zbija wszystko w 35 ruchach.

Skoczek zbija żetony w 51 ruchach.

Skoczek zbija żetony w 51 ruchach.

 

7. Przejdź skoczkiem przez wszystkie pola wyznaczonego obszaru tak, by na każdym polu stanął tylko raz!     zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13 zadanie 14 zadanie 15


Anna Domaradzka-Żyła i Janusz Żyła skutecznie rozwiązują rodzinne problemy.

Anna Domaradzka-Żyła i Janusz Żyła skutecznie rozwiązują rodzinne problemy.

Tydzień 1, część 11. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 1, część 13.