Tydzień 30.     Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty zamknięte.
 

    Część 6.     Gambit wołżański.    

Inga Maliszkiewicz.

Rysunek – Inga Maliszkiewicz (18 lat, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Gambit wołżański.     Partie.

Gambit wołżański.

7…Sf6:e4 8. ???

graj!

8.He2 Sf6 9.Sd6X

Przeglądnij tę partię!

Rysunek - Bartosz Soszyński (15 lat, Gimnazjum nr 1 w Lubinie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015 - https://szachydzieciom.pl/?page_id=3217&lang=pl.

Rysunek – Bartosz Soszyński (15 lat, Gimnazjum nr 1 w Lubinie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015 – https://szachydzieciom.pl/?page_id=3217&lang=pl.

Gambit wołżański, debiuty zamknięte, błędy i pułapki debiutowe, szybki mat, szachowa miniaturka, bardzo krótka partia, matuje skoczek, mat zduszony, hetman wiąże piona, zaskakujący atak, diagram, animacja, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, piękno w szachach, szachy dla amatorów,

Gambit wołżański.

Znowu przeglądnij tę partię!

Animacja.

Naucz się tej partii na pamięć!

Zgaduj posunięcia białych!

Wygraj z komputerem!

Skoczek. Zdjęcie - Joanna Stachowicz.

Skoczek. Zdjęcie – Joanna Stachowicz (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

bajkowy świat szachów

Bajkowy Świat Szachów.


AI-generated image by Michał Ryszard Wójcik using Stable Diffusion in KerasCV with the text prompt "chessmen on a fantasy world chessboard in the surrealistic style of Michael Cheval", 12.02.2023.

AI-generated image by Michał Ryszard Wójcik using Stable Diffusion in KerasCV with the text prompt „chessmen on a fantasy world chessboard in the surrealistic style of Michael Cheval”, 12.02.2023.

Tydzień 30, część 5. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 30, część 7.