Tydzień 30.     Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty zamknięte.
 

    Część 5.     Gambit budapeszteński.    

Szachy w Budapeszcie.

Szachy w Budapeszcie.

    Gambit budapeszteński.     Partie.

Gambit budapeszteński.

8.a3:b4?? 8… ???

8.a:b4??

graj!

8…Sd3X    Mat.

KRÓLEWSKA GRA SZACHY, Mikołaj Klyta,

Rysunek – Mikołaj Klyta (17 lat, Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Przeglądnij tę partię!

Gambit budapeszteński, błędy i pułapki debiutowe, debiuty zamknięte, szybki mat, bardzo krótka partia, mat zduszony, matuje skoczek, wiązanie, hetman wiąże pionka, zasłona, poświęcenie gońca, ofiara figury, diagram, apronus, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, kurs szachów, piękno w szachach,

Gambit budapeszteński.

Znowu przeglądnij tę partię!

Animacja.

Naucz się tej partii na pamięć!

Zgaduj posunięcia czarnych!

Graj z komputerem!

KRÓLEWSKA GRA SZACHY, Julia Frąckowiak, Monika Olchowa,

Autorki – Julia Frąckowiak i Monika Olchowa (obie – 11 lat, MDK Śródmieście Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Tydzień 30, część 4. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 30, część 6.