Tydzień 2.     Ważne wiadomości.

 

    Część 7.     Mat w 1 posunięciu. Lekka figura. Zestaw zadań i 6 testów.    

MDK Śródmieście Wrocław, 14.06.2003.

Mat! MDK Śródmieście Wrocław, 14.06.2003.

    Tydzień 2. Zadania 33 – 64.    Druk.

Mat w 2 ruchach.

Mat w 2 ruchach.

Nowa wersja:
– strony 4,1 .pdf”, .docx”,
– strony 2,3 .pdf”, .docx”.
Druga wersja:
– strony 4,1 .pdf’.docx’,
– strony 2,3 .pdf’.docx’.
Stara wersja:
– strony 4,1 .pdf.docx,
– strony 2,3 .pdf.docx.

 

MalgorzataSmolak(17)N

Rysunek – Małgorzata Smolak (14 lat, Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 2, zadania 33 – 64.
Testy sprawdzające w wersji do wydruku.

 

Nowa wersja:
– test 1 .pdf”.docx”, test 2 .pdf”.docx”, test 3 .pdf”.docx”, test 4 .pdf”.docx”, test 5 .pdf”.docx”, test 6 .pdf”.docx”.

Druga wersja:
– test 1 .pdf’.docx’, test 2 .pdf’.docx’, test 3 .pdf’.docx’, test 4 .pdf’.docx’, test 5 .pdf’.docx’, test 6 .pdf’.docx’.

pixabay, skoczek, goniec, król, bierki szachowe, interaktywny podręcznik szachowy, epodrecznik, szachy dla dzieci,

Skoczek, goniec, król.

Stara wersja:
– test 1 .pdf.docx, test 2 .pdf.docx, test 3 .pdf.docx, test 4 .pdf.docx, test 5 .pdf.docx, test 6 .pdf.docx.

Tydzień 2, zadania 33 – 64.
Testy sprawdzające w poprzedniej wersji do wydruku:
test 1′, test 2′, test 3′, test 4′, test 5′, test 6′.

 

Karteczki do zapisywania rozwiązań – .pdf, .docx.

Autorka - Maria Lenart. szachy

Zdjęcie pracy Marii Lenart (8 lat, Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Wojciech Zawadzki.

Tydzień 2, część 6. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 2, część 8.