Tydzień 2.     Ważne wiadomości.

 

    Część 4.     Centrum.    

walka o centrum

Walka o centrum. Hotel St. George w Kudowie Zdroju. Eliminacje makroregionalne juniorów 14-20.10.2017. Fot. Marek Ścisły.

    Środkowe pola szachownicy.    Podstawy.

Kto rządzi w centrum – ten panuje na całej szachownicy!

Rysunek – Zuzanna Możyszek (12 lat, Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Rysunek – Zuzanna Możyszek (12 lat, Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Najważniejsze 4 pola szachownicy: d4, d5, e4, e5.

Centrum rozszerzone – pola w kwadraciec3 – c6 – f3 – f6.

Bajkowy Świat Szachów.

Bajkowy Świat Szachów.

Wszystkie bierki – poza wieżą – podlegają centralizacji.

posunięcia króla

Król na polu e3. Zdjęcie – Magdalena Boros.

Figury ze środka wszędzie mają blisko i z centrum atakują najwięcej pól.

Pionki w centrum ograniczają swobodę działań figur przeciwnika i zwiększają możliwości działania własnych figur.

posunięcia króla

Król na bandzie. Zdjęcie – Magdalena Boros.

Król dopiero w końcówce, gdy już jest bezpieczny, zwykle jak najszybciej, kieruje się w stronę centrum.

 

Z narożnego pola a8:

król atakuje 3 pola król

skoczek atakuje 2 pola skoczek

goniec atakuje 7 pól goniec

posunięcia króla

Król w narożniku. Zdjęcie – Magdalena Boros.

wieża atakuje 14 pól wieża

hetman atakuje 21 pól hetman

 

Z pola e1 położonego na środku bandy:

Wojciech Hrycyk

Rysunek Wojciecha Hrycyka – ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

król atakuje 5 pól król

skoczek atakuje 4 pola skoczek

goniec atakuje 7 pól, animacja goniec

rola centrum

Centralnie położony biały król łapie czarnego skoczka, który utknął w narożniku. Animacja.

wieża atakuje 14 pól wieża

hetman atakuje 21 pól hetman

 

rola centrum

Centralnie położony biały hetman łapie czarnego skoczka, który utknął na bandzie. Animacja.

Z centralnego pola d4:

król atakuje 8 pól król

Skoczek na bandzie to krowa!!! Muuu! Rysunek Jana Michaela – ucznia Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu.

Skoczek na bandzie to krowa!!! Muuu! Rysunek Jana Michaela – ucznia Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu.

skoczek atakuje 8 pól skoczek

goniec atakuje 13 pól goniec

wieża atakuje 14 pól wieża

hetman atakuje 27 pól hetman

 

Wieża nie podlega centralizacji, gdyż z każdego pola ma taką samą skuteczność działania – atakuje zawsze 14 pól, ale bierze ważny udział w walce o opanowanie centrum.

 

Skoczek bardzo podlega centralizacji, szczególnie z tego powodu, że ma krótki zasięg posunięć.

 

skoczek na bandzie to krówka

Skoczek na bandzie to krówka. Zdjęcie – Rafał Siwik.

Mat w 3 posunięciach – zadanie 1

Mat w 4 posunięciach – zadanie 1

Mat w 9 posunięciach – zadanie 1

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Oliwia Pietryka. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Oliwia Pietryka. Zdjęcie – Robert Korpalski.

Zgaduj posunięcia białych – zadanie 1

królewska gra

Wystawa pokonkursowa KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad, 2015. Fot. Wojciech Zawadzki.

Tydzień 2, część 3. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 2, część 5.