Tydzień 9.     Matowanie królem i wieżą metodą zdobywania kolejnych linii.

 

    Część 3.     wieża-ruchomy-obrazek-0036     Matowanie wieżą i królem.     Zdobywanie kolejnych linii.    

Praca Wiktorii Władyki (11 lat, Sportowa SP nr 17 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Praca Wiktorii Władyki (11 lat, Sportowa SP nr 17 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Metoda zdobywania kolejnych linii.    Końcówki.

B: Ke1, Wa1.   Cz: Kd5.

król i wieża

Król i wieża…

Plan gry:
zagonić czarnego króla na 8 rząd, bo tam jest pusta przestrzeń i wieża ma pełną swobodę działań, czyli dysponuje dalekosiężnością.

1.Wa4

(odcięcie, by król przeciwnika nie mógł oddalić się jeszcze bardziej od 8 rzędu, na którym ma dostać mata)

1…Kc5 2.Kd2 Kb5 3.Wh4 Kc5 4.Kd3

(króla tak podciągamy do akcji, by przecinał drogę dojścia króla przeciwnika do naszej wieży w taki sposób, że zachęcamy króla przeciwnika do stanięcia dokładnie naprzeciw naszego króla, a wtedy dajemy szacha wieżą i zdobywamy linię)

92

4.Kd2-d3. Gdyby teraz nastąpiło 4…Kc5-d5, to czarny król stanąłby dokładnie naprzeciwko białego króla, a wtedy poprzez zaszachowanie wieżą 5.Wh4-h5+ białe zdobyłyby kolejną linię (piąty rząd).

4…Kb5 5.Kc3 Ka5 6.Kb3 Kb5 7.Wh5+ Kc6 8.Kc4

Praca Martyny Konefał (11 lat, Sportowa SP nr 72 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Praca Martyny Konefał (11 lat, Sportowa SP nr 72 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

7...Kb5-c6 8.Kb3-c4

7…Kb5-c6 8.Kb3-c4

(podciągamy króla, ale skoro nie ma możliwości przecięcia nim królowi przeciwnika drogi dojścia do naszej wieży, to stawiamy go naprzeciw, by król przeciwnika nie mógł się zbytnio oddalić od naszego)

8…Kd6

Wrocławska Wieża. Nagroda (złożona z 8 części) za I miejsce w zawodach I Puchar Wrocławskiej Wieży dla ośmioosobowych drużyn dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Dzieło Pana Tomasza Sowy. Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu, 4.04.2014. Fot. Wojciech Zawadzki.

Wrocławska Wieża. Nagroda (złożona z 8 części) za I miejsce w zawodach I Puchar Wrocławskiej Wieży dla ośmioosobowych drużyn dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Dzieło Pana Tomasza Sowy. Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu, 4.04.2014. Fot. Wojciech Zawadzki.

(król przeciwnika poszedł w stronę wieży…)

8...Kc6-d6 9.Wh5-a5

8…Kc6-d6 9.Wh5-a5

9.Wa5

(wyczekujący ruch wieżą, by to król przeciwnika stanął dokładnie naprzeciw naszego, bo właśnie tylko wtedy możemy zdobyć kolejną linię, a wieżą poszliśmy na drugą stronę szachownicy, bo król przeciwnika ruszył się w jej stronę…)

15...Kf7-g7 16.Wa6-b6

15…Kf7-g7 16.Wa6-b6

9…Ke6 10.Kd4 Kf6 11.Ke4 Kg6 12.Kf4 Kh6 13.Kg4 Kg6 14.Wa6+ Kf7 15.Kf5 Kg7

(król przeciwnika poszedł w drugą stronę od naszej wieży…)

16.Wb6

(wyczekujący ruch wieżą, ale po tej samej stronie, bo czarny król poszedł w drugą stronę, przy czym staramy się wciąż trzymać wieżę jak najdalej, by w pełni wykorzystać jej dalekosiężność)

16…Kh7 17.Kg5 Kg7 18.Wb7+ Kf8 19.Kf6 Ke8 20.Wh7

24...Ka8-b8 25.Wh7-h8X

24…Ka8-b8 25.Wh7-h8X

(wyczekujący ruch wieżą)

20…Kd8 21.Ke6 Kc8 22.Kd6 Kb8 23.Kc6 Ka8 24.Kb6 Kb8 

Ceramika - Kamila Grabowska (12 lat, SP nr 37 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Ceramika – Kamila Grabowska (12 lat, SP nr 37 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

(na ostatniej linii król przeciwnika stanął dokładnie naprzeciw naszego króla, więc wieża daje mata)

25.Wh8X

matowanie wieżą

Matowanie wieżą.

Przeglądnij tę partię!

Zgaduj posunięcia białych!

Bajkowy Świat Szachów

Praca z konkursu plastycznego „Bajkowy Świat Szachów”, który odbył się w 2018 roku. Konkurs zorganizowany został przez czasopismo „Mat” i projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” Polskiego Związku Szachowego.

https://szachydzieciom.pl/wp-content/uploads/2014/09/diagram41.gif

Matowanie królem i wieżą metodą zdobywania kolejnych linii.

Czy zdążysz zamatować króla przeciwnika wieżą i królem w ciągu 50 posunięć?

1.B: Kb4, We7. Cz: Ka1.graj!

2. B: Kd7, Wg8. Cz: Ke3.graj!

3.B: Kh6, Wh7. Cz: Kc4.graj!

4. B: Kh7, Wg2. Cz: Kd5.graj!

5. B: Kf4, We6. Cz: Kf2.
6. B: Kf8, Wg8. Kh6.
7. B: Kf5, Wh1. Cz: Kc3.
8. B: Kg2, Wg4. Cz: Kd6.
9. B: Kf5, Wa5. Cz: Kc6.
Wieża.

Wieża.

Wykonuj z zapisu na ślepo posunięcia białych!

Zgaduj na ślepo posunięcia białych!

wieża szachy

Przerzut wieży.

Tydzień 9, część 2. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 9, część 4.