8.2     Matowanie wieżą.

Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania wieżą i królem.

1.     – Matowanie królem i wieżą.
Zadania utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i królem. Matowanie w określonej ilości posunięć.

2.     – Metody matowania wieżą.
Ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i królem różnymi metodami: metodą kombinowaną (komputerową), metodą zdobywania kolejnych linii i udoskonaloną metodą zdobywania kolejnych linii poprzez zmianę planu gry w odpowiednim momencie. Ćwiczenie działań wieloposunięciowych. Należy pamiętać o regule 50 posunięć.

3.     – Zamatuj komputer wieżą!
Ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i królem poprzez rozgrywanie z komputerem pozycji z różnymi ustawieniami wieży i króli. Należy pamiętać o regule 50 posunięć.