Tydzień 1.     Cel gry, posunięcia, bicia.

 

zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Część 1.     czarny król, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, szach,     Cel gry.      posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

szach gońcem, szachy dla początkujących, animacja, apronus, Interaktywny Podręcznik Szachowy, lekcje szachowe,     Szach, obrony od szacha, mat.    Podstawy.  posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

Szach, Rysunek, Artur Boszko, KRÓLEWSKA GRA, SZACHY, dla początkujących, interaktywny podręcznik szachowy, mdk śródmieście wrocław, piękno w szachach,

Szach! Rysunek – Artur Boszko (9 lat, Szkoła Podstawowa nr 47 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Szach, to atak na króla.

Słowem „szach” można zgłosić przeciwnikowi atak na jego króla.

Daj szacha gońcem! Rozwiązanie. Animacja.

skoczek, daj szacha skoczkiem, animowany diagram, apronus, kurs interaktywny szachydzieciom.pl, animacja ataku na króla, strzałka, współrzędne, mała szachownica, lekcje szachowe, nauka szachów, przepisy szachowe, posunięcia szachowych bierek,Daj szacha skoczkiem! Rozwiązanie. Animacja. Graj!

Daj szacha wieżą! Rozwiązanie. Animacja.

Daj szacha pionkiem! Rozwiązanie. Animacja.

wieża daje szacha. daj szacha wieżą, diagram animowany, animacja, apronus, kurs interaktywny szachydzieciom.pl, król zaatakowany przez wieżę, mała szachownica, lekcje szachowe dla dzieci, nauka szachów, posunięcia szachowych figur i pionów,Daj szacha hetmanem! Rozwiązanie. Animacja.

 

Obrony od szacha: bicie, zasłona, ucieczka.

Różne bierki dają szacha, szach to atak na króla, diagram, interaktywny podręcznik szachowy, nauka gry w szachy, lekcje szachowe, zasady szachów,

Różne bierki dają szacha.

Rozpatrujemy właśnie w tej kolejności!

szach pionkiem, nauka gry w szachy, lekcje szachowe dla dzieci, interaktywny podręcznik szachowy, atak na króla, pionek, pion, bierka szachowa,Nie łapiemy od razu za króla, gdy zauważymy, że znalazł się pod atakiem!

Najpierw patrzymy, czy można pobić naszą bierką tę bierkę przeciwnika, która zaatakowała króla.

szach hetmanem, atak na króla, diagram, animacja, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, szachy dla dzieci, hetman, nauka szachów,Następnie patrzymy, czy można zasłonić króla.
Linię ataku, bierki przeciwnika, na naszego króla próbujemy przesłonić inną naszą bierką.

Na koniec, dopiero, sprawdzamy ucieczki naszego króla na pola niezaatakowane przez bierki przeciwnika.

 

szach gońcem, atak na króla, interaktywny podręcznik szachowy, diagram, apronus, animacja, lekcje szachowe, nauka szachów, szachy dla początkujących,

Czarny goniec daje szacha. Najlepszą obroną króla od szacha jest pobicie pionkiem tego gońca. Zasłon jest 5: są 3 zasłony skoczkami, jedna gońcem i jedna hetmanem. Król ma tylko jedną możliwość ucieczki.

szach z odsłony, lekcje szachowe, nauka gry w szachy, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, apronus, diagram, animacja, atak na króla,Nie obronienie króla od szacha, wejście królem pod atak, bądź odsłonięcie ataku na własnego króla, jest nieprawidłowym ruchem, który należy wycofać.

Zapamiętaj!
Nie chodź królem, gdy jest szach!
szach z odsłony, atak na króla, goniec, interaktywny podręcznik szachowy, szachy dla początkujących, pierwszy krok w szachach, apronus, diagram, animacja,Najpierw sprawdź wszystkie możliwości zbicia szachującej bierki, potem wszystkie zasłony i dopiero popatrz jakie ma ucieczki twój król.

Rymowanka-szachowanka.

szachy, szach, Bicie, zasłona, ucieczka, Rysunek, Aleksandra Królicka, interaktywny podręcznik szachowy, piękno w szachach, lekcje szachowe,

Bicie, zasłona, ucieczka. Rysunek – Aleksandra Królicka (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Mat wieżą, szach bez obrony, śmiertelny atak na króla, koniec partii szachowej, cel gry w szachy, animacja, diagram, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, wieża, król,

Mat wieżą.

Mat, to szach, od którego nie ma obrony.

Mat, to taki atak na króla, od którego nie można go uchronić ani biciem, ani zasłoną, ani ucieczką.

 

Mat hetmanem, szach bez obrony, śmiertelny atak na króla, koniec partii szachowej, cel gry w szachy, animacja, diagram, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, hetman, król,

Mat hetmanem.

Zobacz, jak daje się mata!

Daj mata w 1 posunięciu!

 

mat, interaktywny podręcznik szachowy, koniec partii szachowej, król, gra w szachy,

Bardzo częsty mat.

 

animacja, szachy, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, nauka szachów dla początkujących,Film: Jak poprawnie poruszać figurami szachowymi?

Film: 21 przykładów mata w 1 posunięciu.

 

 

szachy, Goniec, Rysunek, Iga Sieńko, Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, interaktywny podręcznik szachowy, piękno w szachach,

Goniec. Rysunek – Iga Sieńko (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Szach gońcem, atak na króla, interaktywny podręcznik szachowy, król, goniec, szachowe figury, diagram, apronus, lekcja szachów,

Szach gońcem. 1.Ge1-c3+

goniec, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, animacja, lekcje szachowe, kurs dla szachistów,Daj szacha gońcem!

Animacja.

 

 

 

 

 

Szach skoczkiem, atak na króla, interaktywny podręcznik szachowy, skoczek, król, diagram, apronus, lekcje szachowe, nauka szachów,

Szach skoczkiem. 1.Sa7-b5+

skoczek, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe dla poczatkujących, ciekawa gra w szachy,Daj szacha skoczkiem!

Animacja.

szachy, Skoczek, Rysunek, Iga Sieńko, piękno w szachach, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, lekcje szachowe dla początkujących,

Skoczek. Rysunek – Iga Sieńko (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

 

Szach wieżą, atak na króla, interaktywny podręcznik szachowy, diagram, apronus, wieża, król, nauka gry w szachy, lekcje szachowe dla początkujących, kurs szachów,

Szach wieżą. 1.Wc3-a3+

wieża, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka gry w szachy, szachowe ciekawostki, animacja,Daj szacha wieżą!

Animacja.

 

Szachy sandomierskie, wieża, muzeum, zabytek, rydwan konny, interaktywny podręcznik szachowy,

Szachy sandomierskie – wieża (w pierwotnej terminologii hinduskiej – rydwan konny).

 

 

 

 

 

 

Szach pionkiem, pion, pionek, atak na króla, król, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, diagram, nauka szachów,

Szach pionkiem. 1.e3-e4+

pionek, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, żywe szachy, pion, szachowa bierka,Daj szacha pionkiem!

Animacja.

 

 

Szachy sandomierskie, pionek, piechur, muzeum, zabytek, historia szachów, Sandomierz, interaktywny podręcznik szachowy, średniowieczne bierki szachowe,

Szachy sandomierskie – pionek (pierwotnie – piechur).

 

 

 

 

Szach hetmanem, atak na króla, interaktywny podręcznik szachowy, diagram, apronus, król, hetman,

Szach hetmanem. 1.Hb1-f1+

hetman, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, animacja, szachy na żywo,Daj szacha hetmanem!

szachy, Goniec, Rysunek, Kinga Konieczna, Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, interaktywny podręcznik szachowy,

Goniec. Rysunek – Kinga Konieczna (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Animacja.

 

 

 

 

 

Daj szacha: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 8.

Mat gońcem, atak na króla, goniec, koniec partii szachowej, cel gry w szachy, interaktywny podręcznik szachowy, król,

Mat gońcem. 1.Ge8-c6X

goniec, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, żywe szachy, animacja,Daj mata gońcem!

Animacja.

 

 

 

 

 

 

Mat skoczkiem, cel gry w szachy, koniec partii szachowej, interaktywny podręcznik szachowy, diagram, apronus,

Mat skoczkiem. 1.Sc1-b3X

skoczek, ruchomy obrazek, żywe szachy, interaktywny podręcznik szachowy, animacja,Daj mata skoczkiem!

skoczek, rysunek, Kinga Konieczna, uczennica, Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, nauka szachów, piękno w szachach, szachy dla dzieci,

Skoczek. Rysunek – Kinga Konieczna (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Animacja.

 

 

 

 

 

 

Mat wieżą, diagram, apronus, wieża, król, atak na króla, koniec partii szachowej, interaktywny podręcznik szachowy, lekcje szachowe, szachy dla początkujących,

Mat wieżą. 1.Wc3-a3X

wieża, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, szachy na żywo, animacja, nauka szachów, lekcje szachowe,Daj mata wieżą!

Animacja.

 

 

 

szachy, pionek, pion, grafika, bierka szachowa,

Pionek.

 

 

 

Mat pionkiem, pionek, pion, bierka szachowa, koniec partii szachowej, cel gry w szachy, interaktywny podręcznik szachowy, król, śmierć króla, diagram, apronus,

Mat pionkiem. 1.b6-b7X

pionek, ruchomy obrazek, szachy na żywo, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, pion,Daj mata pionkiem!

Animacja.

 

 

 

 

 

 

szachy, Hetman, interaktywny podręcznik szachowy, grafika,

Hetman.

Mat hetmanem, koniec partii szachowej, cel gry w szachy, interaktywny podręcznik szachowy, hetman, król, śmierć króla, diagram, apronus,

Mat hetmanem. 1.Ha3-e7X

hetman, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, żywe szachy, animacja,Daj mata hetmanem!

Animacja.

 

 

 

 

 

 

Cel gry w szachy, Zofia Frej, Alicja Śliwicka, Agata Dwilewicz, szachistki, mistrzostwa polski w szachach, juniorki, zawodniczki, mistrzynie, podium, sukces, interaktywny podręcznik szachowy, Mielno,

Cel gry w szachy! Medalistki Mistrzostw Polski Juniorek do lat 10: 1. Zofia Frej (MUKS MDK Śródmieście Wrocław), 2. Alicja Śliwicka, 3. Agata Dwilewicz. Mielno, 26.03.2011.

 

 

 

 

Daj mata: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 8.

 

szachy, ruchomy obrazek, żywe szachy, animacja, interaktywny podręcznik szachowy,

Ćwiczenienazwy pól.

 

ceramika, bierki szachowe, autorka, Anna Gzik, 19 lat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kępno, Konkurs plastyczny, królewska gra, szachy dla dzieci, wyróżnienie, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, piękno w szachach, szachowa zabawa,

Bierki szachowe. Autorka – Anna Gzik (19 lat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kępno). Konkurs plastyczny KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (wyróżnienie), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 34, część 5. zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy, poprzednia strona    |    następna strona posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy, Tydzień 1, część 2.