Tydzień 1.     Cel gry, posunięcia, bicia.

 

    Część 2.     Posunięcia szachowych bierek.     

    Ruchy bierek.    Podstawy.

pozycja wyjściowa, ustawienie startowe, początkowe ustawienie bierek szachowych, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Pozycja wyjściowa. Początkowe ustawienie bierek szachowych.

wieża, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia wieży, animacja,Wieżadiagram, diagram’.

goniec, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia gońca,Goniecdiagram, diagram’.

hetman, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia hetmana,Hetmandiagram, diagram’.

król, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia króla,Króldiagram, diagram’.

skoczek, ruchomy obrazek, posunięcia skoczka, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, szachy,Skoczekdiagram 1, diagram 1′,

skoczek, ruchomy obrazek, szachy, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia skoczka,skoczek skacze przez pionek, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, szachy, skoczek przeskakuje przez pionki,pionki – diagram 2, diagram 2′,

skoczek, ruchomy obrazek, animacja, szachy, interaktywny podręcznik szachowy, skoczek przeskakuje przez wieże, posunięcia skoczka,skoczek skacze przez wieża, ruchomy obrazek, ruchy wieży, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, skoczek przeskakuje przez wieże, posunięcia wieży, ruchy skoczka,wieże – diagram 3, diagram 3′,

skoczek, ruchomy obrazek, animacja, szachy, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia skoczka, hetman i skoczek, ruchy hetmana,skoczek i hetman, ruchomy obrazek, animacja, interaktywny podręcznik szachowy, ruchy skoczka i hetmana, skoczka,hetman – porównanie posunięć – diagram 4.

pionek, ruchomy obrazek, interaktywny podręcznik szachowy, posunięcia piona, animacja,pionek:

posunięcia bierek, diagram, szachownica, nauka gry w szachy, interaktywny podręcznik szachowy, kurs szachów dla początkujących, szachowe reguły,

Posunięcia bierek.

– białe pionek-ruchomy-obrazek-0021pionki – diagram 1, diagram 1′,

– czarne pionek-ruchomy-obrazek-0024pionki – diagram 2, diagram 2′.

Posunięcia bierek szachowych – różne strony internetowe:
WIKIPEDIA, REPUBLIKA, CHESSNET, SZACHMISTRZ, TIPY, SZACHOWISKO, CHOMIKUJ, SZCZECIN, SCRABS.

Filmy:
wieża-ruchomy-obrazek-0035Wieża, goniec-ruchomy-obrazek-0023Goniec, hetman-ruchomy-obrazek-0028Hetman, król-ruchomy-obrazek-0008Król, skoczek-ruchomy-obrazek-0015Skoczek, pionek-ruchomy-obrazek-0021pionek, szach i mat, ustawienie bierek.
Jak nauczyć się grać w szachy? – część 1.

szachy wrocławska wieża Tomasz Sowa Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu

Wrocławska Wieża. Nagroda (złożona z 8 części) za I miejsce w zawodach I Puchar Wrocławskiej Wieży dla ośmioosobowych drużyn dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Dzieło Pana Tomasza Sowy. Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu, 4.04.2014.

posunięcia wieży, wieża, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia wieży.

 

wieża-ruchomy-obrazek-0036Posunięcia wieży.

 

 

 

 

 

 

posunięcia gońca, goniec, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia gońca.

 

goniec-ruchomy-obrazek-0034Posunięcia gońca.

 

szachy goniec rysunek Iga Sieńko Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Goniec. Rysunek – Iga Sieńko (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

posunięcia hetmana, hetman, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia hetmana.

 

 

hetman-ruchomy-obrazek-0029Posunięcia hetmana.

 

szachy król rysunek Natalia Bednarczyk Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Król. Rysunek – Natalia Bednarczyk (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

 

posunięcia króla, król, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia króla.

 

 

król-ruchomy-obrazek-0009Posunięcia króla.

 

szachy skoczek zdjęcie Joanna Stachowicz Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Skoczek. Zdjęcie – Joanna Stachowicz (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

 

posunięcia skoczka, skoczek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia skoczka.

 

skoczek-ruchomy-obrazek-0016Posunięcia skoczka.

 

szachy skoczek rysunek Iga Sieńko Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Skoczek. Rysunek – Iga Sieńko (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

posunięcia skoczka, skoczek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia skoczka.

 

 

skoczek-ruchomy-obrazek-0016Skoczek przeskakuje przez pionek-ruchomy-obrazek-0022pionki.

 

wieża, szachy dla dzieci, zdjęcie, pixabay, figura szachowa, szachownica, lekcje szachowe, piękno w szachach, interaktywny podręcznik szachowy,

Wieża.

 

 

 

 

posunięcia skoczka, skoczek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia skoczka.

 

 

skoczek-ruchomy-obrazek-0016Skoczek przeskakuje przez wieża-ruchomy-obrazek-0036wieże i bije czarne pionek-ruchomy-obrazek-0025pionki.

 

 

hetman, skoczek, szachy dla dzieci, grafika, figury szachowe, szachownica, współdziałanie,

Hetman i skoczek.

 

 

posunięcia hetmana i skoczka, skoczek, hetman, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia hetmana i skoczka.

 

pionek, pion, szachy dla dzieci, zdjęcie, pixabay, figura szachowa, szachownica, lekcje szachowe, piękno w szachach, interaktywny podręcznik szachowy,

Pionek.

 

Porównanie posunięć hetman-ruchomy-obrazek-0029hetmana i skoczek-ruchomy-obrazek-0016skoczka.

 

szachy bicia piona rysunek Monika Zborowska Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Bicia piona. Rysunek – Monika Zborowska (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

 

 

 

posunięcia i bicia pionów, pionek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia i bicia pionków.

 

 

Posunięcia i bicia białych pionek-ruchomy-obrazek-0022pionków.

 

pionki, piony, promocja, cel pionka, przemiana, pionek, pion, szachy dla dzieci, zdjęcie, pixabay, figura szachowa, szachownica, lekcje szachowe, piękno w szachach, interaktywny podręcznik szachowy,

Pionek.

 

 

 

 

posunięcia i bicia pionów, pionek, interaktywny podręcznik szachowy, nauka szachów, szachowe lekcje, diagram, szachownica, współrzędne, szkoła szachowa, szachy dla dzieci,

Posunięcia i bicia pionków.

 

szachy Natalia Bednarczyk Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Zdjęcie – Natalia Bednarczyk (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

 

Posunięcia i bicia czarnych pionek-ruchomy-obrazek-0025pionków.

 

 

 

 

 

Rysunek - Blanka Fusiarz.

Rysunek – Blanka Fusiarz (8 lat, Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 1, część 1. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 1, część 3.