Tydzień 7, część 3.     wieża, ruchomy obrazek,skoczek, ruchomy obrazek,     Wieża i skoczek.     Zestaw zadań i 6 testów.    

parki linowe, wieża, skoczek,

    Mat w 1 posunięciu.     Zadania 193 – 224.    Druk.

Nowa wersja:
– strony 4,1 .pdf”, .docx”,
– strony 2,3 .pdf”, .docx”.
Druga wersja:
– strony 4,1 .pdf’.docx’,
– strony 2,3 .pdf’.docx’.
Stara wersja:
– strony 4,1 .pdf.docx,
– strony 2,3 .pdf.docx.

 

Magdalena Myć 7 lat

Rysunek – Magdalena Myć (7 lat, SP nr 36 w Krakowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 7, zadania 193 – 224.
Testy sprawdzające w wersji do wydruku.

Nowa wersja:
– test 1 .pdf”.docx”, test 2 .pdf”.docx”, test 3 .pdf”.docx”, test 4 .pdf”.docx”, test 5 .pdf”.docx”, test 6 .pdf”.docx”.

Druga wersja:
– test 1 .pdf’.docx’, test 2 .pdf’.docx’, test 3 .pdf’.docx’, test 4 .pdf’.docx’, test 5 .pdf’.docx’, test 6 .pdf’.docx’.

Mat wieżą i skoczkiem - wieża wiąże pionka, a skoczek matuje.

Stara wersja:
– test 1 .pdf.docx, test 2 .pdf.docx, test 3 .pdf.docx, test 4 .pdf.docx, test 5 .pdf.docx, test 6 .pdf.docx.

Tydzień 7, zadania 193 – 224.
Testy sprawdzające w poprzedniej wersji do wydruku:
test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6,
test 1′, test 2′, test 3′, test 4′, test 5′, test 6′.

Karteczki do zapisywania rozwiązań – .pdf, .docx.

Mat wieżą i skoczkiem. Rysunek - Oliwia Ścisła.

Mat wieżą i skoczkiem. Rysunek – Oliwia Ścisła, lat 9 (uczennica Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu).

Tydzień 7, część 2. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 7, część 4.