Tydzień 23, część 4.     skoczek, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,skoczek, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,     Dwa skoczki.     Zestaw zadań i 6 testów.    

Bianka Telatyńska

Rysunek – Bianka Telatyńska (MDK Krzyki Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Mat w 2 posunięciach.     Zadania 705 – 736.    Druk.

Nowa wersja:
– strony 4,1 .pdf”, .docx”,
– strony 2,3 .pdf”, .docx”.

Stara wersja:
– strony 4,1 .pdf.docx,
– strony 2,3 .pdf.docx.

 

Tydzień 23, zadania 705 – 736. Testy sprawdzające w wersji do wydruku.

Adam Wiśniewski

Rysunek – Adam Wiśniewski (12 lat, ZSP nr 3 w Żyrardowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Nowa wersja:
– test 1 .pdf”, .docx”, test 2 .pdf”, .docx”, test 3 .pdf”.docx”, test 4 .pdf”.docx”, test 5 .pdf”, .docx”, test 6 .pdf”.docx”.

Stara wersja:
– test 1 .pdf.docx, test 2 .pdf.docx, test 3 .pdf, .docx, test 4 .pdf.docx, test 5 .pdf.docx, test 6 .pdf.docx.

Karteczki do zapisywania rozwiązań – .pdf, .docx.

Praca Teresy Czajczyk (10 lat, SP Nowa Wieś, MGOKiS w Dobczycach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Wojciech Zawadzki.

Praca Teresy Czajczyk (10 lat, SP Nowa Wieś, MGOKiS w Dobczycach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Wojciech Zawadzki.

Tydzień 23, część 3. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 23, część 5.