Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Spis treści. Tydzień 1 – 7.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 1.     Cel gry, posunięcia, bicia.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Cel gry.     Podstawy.  posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,
    Część 2.     Posunięcia bierek.     Podstawy.
    Część 3.     Bicia.     Podstawy.
    Część 4.     Zobacz szachową partię!     Dodatki.
    Część 5.     Skoczek.     Podstawy.
    Część 6.     Ujeżdżanie skoczka.     Dodatki.
    Część 7.     Ciekawostki.     Dodatki.
    Część 8.     Goniec.     Podstawy.
    Część 9.     Pionek.     Podstawy.
    Część 10.     Gra w 8 pionów.     Dodatki.
    Część 11.     Gra w zbieranie grzybów.     Dodatki.
    Część 12.     Zadania dla całej rodziny.     Dodatki.
    Część 13.     Zadania 1 – 32 i 6 testów.     Druk.
    Część 14.     Zadania 1 – 8. Samotna wieża.     1X.
    Część 15.     Zadania 9 – 16. Dwie wieże.     1X.
    Część 16.     Zadania 17 – 32. Samotny hetman.     1X.
    Część 17.     Samotna wieża.     Daj mata!
    Część 18.     Dwie wieże.     Daj mata!
    Część 19.     Samotny hetman.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 2.     Ważne wiadomości.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Szachownica.     Podstawy.
    Część 2.     Bierki szachowe.     Podstawy.
    Część 3.     Ważne wiadomości.     Podstawy.
    Część 4.     Centrum.     Podstawy.
    Część 5.     Gra w debiucie.     Podstawy.
    Część 6.     Maczuga.     Taktyka.
    Część 7.     Zadania 33 – 64 i 6 testów.     Druk.
    Część 8.     Zadania 33 – 49. Goniec.     1X.
    Część 9.     Zadania 50 – 64. Skoczek.     1X.
    Część 10.     Goniec.     Daj mata!
    Część 11.     Skoczek.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 3. Zapis pełny. Mat szewski.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Mat szewski.     Partie.
    Część 2.     Zły wypad hetmana – 1.     Partie.
    Część 3.     Zły wypad hetmana – 2.     Partie.
    Część 4.     Zapis pełny.     Podstawy.
    Część 5.     Zadania 65 – 96 i 6 testów.     Druk.
    Część 6.     Zadania 65 – 72. Wieża z pionami.     1X.
    Część 7.     Zadania 73 – 96. Hetman z pionami.     1X.
    Część 8.     Wieża z pionami.     Daj mata!
    Część 9.     Hetman z pionami.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 4.     Zapis skrócony. Mat Legala.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Mat Legala.     Partie.
    Część 2.     Zapis skrócony.     Podstawy.
    Część 3.     Zadania 97 – 128 i 6 testów.     Druk.
    Część 4.     Zadania 97 – 103. Pionki.     1X.
    Część 5.     Zadania 104 – 112. Para gońców.     1X.
    Część 6.     Zadania 113 – 120. Dwa skoczki.     1X.
    Część 7.     Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek.     1X.
    Część 8.     Pionki.     Daj mata!
    Część 9.     Dwa gońce.     Daj mata!
    Część 10.     Dwa skoczki.     Daj mata!
    Część 11.     Goniec i skoczek.

    Część 1.     Mat Legala.     Partie.
    Część 2.     Zapis skrócony.     Podstawy.
    Część 3.     Zadania 97 – 128 i 6 testów.     Druk.
    Część 4.     Zadania 97 – 103. Pionki.     1X.
    Część 5.     Zadania 104 – 112. Para gońców.     1X.
    Część 6.     Zadania 113 – 120. Dwa skoczki.     1X.
    Część 7.     Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek.     1X.
    Część 8.     Pionki.     Daj mata!
    Część 9.     Dwa gońce.     Daj mata!
    Część 10.     Dwa skoczki.     Daj mata!
    Część 11.     Goniec i skoczek.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 5.     Posunięcia specjalne.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Promocja pionka.     Podstawy.
    Część 2.     Bicie w przelocie.     Podstawy.
    Część 3.     Roszada.     Podstawy.
    Część 4.     Zadania 129 – 160 i 6 testów.     Druk.
    Część 5.     Zadania 129 – 144. Hetman i wieża.     1X.
    Część 6.     Zadania 145 – 160. Dwa hetmany.     1X.
    Część 7.     Hetman i wieża.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 6.     Remis.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Brak siły matującej.     Podstawy.
    Część 2.     Pat.     Podstawy.
    Część 3.     Zgoda na remis.     Podstawy.
    Część 4.     Reguła 50 posunięć.     Podstawy.
    Część 5.     Trzy razy ta sama pozycja.     Podstawy.
    Część 6.     Wieczny szach.     Podstawy.
    Część 7.     Mat Beniowskiego.     Taktyka.
    Część 8.     Zadania 161 – 192 i 6 testów.     Druk.
    Część 9.     Zadania 161 – 192. Wieża i goniec.     1X.
    Część 10.     Wieża i goniec.     Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 7.     Pionkożerstwo.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Pionkożerstwo – 1.     Partie.
    Część 2.     Pionkożerstwo – 2.     Partie.
    Część 3.     Zadania 193 – 224 i 6 testów.     Druk.
    Część 4.     Zadania 193 – 224. Wieża i skoczek.     1X.
    Część 5.     Wieża i skoczek.     Daj mata!