Daj mata!     Bez króla.     Dwie wieże z pionkami.

1
Mat w 2 posunięciach

zadanie 1

2
Mat w 2 posunięciach

zadanie 2

3
Mat w 2 posunięciach

zadanie 3

4
Mat w 2 posunięciach

zadanie 4

5
Mat w 2 posunięciach

zadanie 5

6
Mat w 2 posunięciach

zadanie 6

7
Mat w 2 posunięciach

zadanie 7

8
Mat w 2 posunięciach

zadanie 8

9
Mat w 2 posunięciach

zadanie 9

10
Mat w 2 posunięciach

zadanie 10

11
Mat w 3 posunięciach

zadanie 1

12
Mat w 3 posunięciach

zadanie 2

13
Mat w 3 posunięciach

zadanie 3

14
Mat w 3 posunięciach

zadanie 4

14
Mat w 4 posunięciach

zadanie 1

15
Mat w 4 posunięciach

zadanie 2

16
Mat w 8 posunięciach

zadanie 1