Strategia.     Otwarta kolumna.

1
Zgaduj posunięcia czarnych!

zadanie 1