Studia 1.     Piękno szachowej kompozycji.

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w najsłynniejszych kompozycjach.

1.     Studium 1.     H. Otten, 1891.
Zadania i ćwiczenia interaktywne umożliwiające i ułatwiające samodzielne rozwiązanie znanego studium H. Ottena i pomagające utrwalić to rozwiązanie.

2.     Studium 2.     P. Heuacker, 1930.
Zadania i ćwiczenia interaktywne umożliwiające i ułatwiające samodzielne rozwiązanie znanego studium P. Heuackera i pomagające utrwalić to rozwiązanie.

3.     Studium 3.     R. Reti, 1921.
Zadania i ćwiczenia interaktywne umożliwiające i ułatwiające samodzielne rozwiązanie słynnego studium R. Retiego i pomagające utrwalić to rozwiązanie.

4.     Studium 4.     F. Saavedra, 1895.
Zadania i ćwiczenia interaktywne umożliwiające i ułatwiające samodzielne rozwiązanie słynnego studium F. Saavedry i pomagające utrwalić to rozwiązanie.

5.     Inne słynne studia.
Zadania interaktywne prezentujące słynne studia znanych kompozytorów.