33.     Piękno.     Słynne zadania i kombinacje.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości ruchów w słynnych zadaniach znanych kompozytorów lub zgadywać kolejne posunięcia pięknych kombinacji wykonanych w szachowych partiach.

1.     Słynne zadania.
Zadania prezentujące słynne problemy, czyli zadania, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, skomponowane przez znanych problemistów.

2.     Słynne kombinacje.
Zbiór zadań interaktywnych prezentujących fascynujące kombinacje przeprowadzone w turniejowych partiach.
Kombinacja to forsowny wariant (ciąg złożony z posunięć z uderzeniem lub z groźbą), z użyciem co najmniej jednego poświęcenia materialnego, który w radykalny i korzystny sposób zmienia obraz gry.
Kombinacja ma swój:
cel – może to być: mat, pat, zdobycie materiału itp.,
motyw, czyli coś charakterystycznego w wyglądzie pozycji – najczęściej słabość lub grupa osłabień (na przykład przeciążenie bierki broniącej), co naprowadza na pomysł poszukiwania energicznych działań taktycznych,
środek taktyczny – inaczej temat kombinacji, czyli manewr, za pomocą którego wykorzystujemy motyw – na przykład: podwójne uderzenie, odciągnięcie, zaciągnięcie, zlikwidowanie obrońcy, uwolnienie linii lub pola, przesłona, blokowanie itp.