8.1     Matowanie dwiema ciężkimi figurami.

Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania dwiema ciężkimi figurami.

1.     – Daj mata przekładanego 2 wieżami!
Zadania utrwalające umiejętność dawania mata przekładanego dwiema wieżami. Matowanie w określonej ilości posunięć.

2.     – Daj mata 2 ciężkimi figurami!
Zadania utrwalające umiejętność dawania mata dwiema ciężkimi figurami. Matowanie w określonej ilości posunięć.

3.     – Zamatuj komputer!
Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata przekładanego dwiema ciężkimi figurami, a szczególnie wieżami. Ćwiczenie działań wieloposunięciowych. Należy pamiętać o regule 50 posunięć.