Tactics — Famous Problems and Combinations

In these interactive chess tactics puzzles the task is to give mate in a specified number of moves in famous problems compposed by renowned composers or to follow the moves of beautiful combinations performed in chess tournament games.

1. Famous Problems
A collection of famous problems, that is composed puzzles where the task is to give mate in a specified number of moves, composed by renowned chess problem composers.

2. Famous Combinations
A collection of interactive puzzles presenting fascinating combinations performed in tournament games.
A combination is a forced variation (i.e. made up of threats) with at least one material sacrifice which brings a radical and beneficial change in the course of the game. A combination has a goal (checkmate, stalemate, material win, etc.), a theme (something characteristic in the position, usually a weakness or a complex of weaknesses, which inspire the search for energetic tactical operations), and a motif (the means by which the theme is exploited, e.g. double attack, distraction, attraction, capturing defender, clearance, interference, blocking).

Zbiór zadań interaktywnych prezentujących fascynujące kombinacje przeprowadzone w turniejowych partiach. Kombinacja to forsowny wariant (czyli złożony z posunięć z groźbą) z użyciem co najmniej jednego poświęcenia materialnego, który w radykalny i korzystny sposób zmienia obraz gry. Kombinacja ma swój: cel (mat, pat, zdobycie materiału itp.), motyw (coś charakterystycznego w wyglądzie pozycji – najczęściej słabość lub grupa osłabień, co naprowadza na pomysł poszukiwania energicznych działań taktycznych) i środek – inaczej temat (sposób, za pomocą którego wykorzystujemy motyw – na przykład: podwójne uderzenie, odciągnięcie, zaciągnięcie, zlikwidowanie obrońcy, uwolnienie linii lub pola, przesłona, blokowanie).