Robert Korpalski

7 czerwca 2014, Sala Konferencyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole”, Polski Związek Szachowy, Robert Korpalski, wykład, Interaktywny podręcznik szachowy,

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole” Polskiego Związku Szachowego.  Warszawa, 7.06.2014.

Я являюсь автором онлайн-курса «Шахматные задачи для детей».

Я создаю содержание, а мой бывший студент Michał Ryszard Wójcik – веб-администратор и шахматный программист.