Zbiór zadań szachowych dla początkujących.

Tryb rozwiązywania zadań.

    Posunięcia bierek.    Podstawy.
    Pionek.    Podstawy.
    Skoczek.    Podstawy.
    Goniec.    Podstawy.
    Ujeżdżanie skoczka.    Dodatki.
    Cel gry.    Podstawy. następna strona
     Wartość szachowych bierek.    Podstawy. 
    Bicia.    Podstawy.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 8.     Samotna wieża.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 9 – 16.     Dwie wieże.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 17 – 32.     Samotny hetman.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 33 – 49.     Goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 50 – 64.     Skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 65 – 72.     Wieża z pionkiem.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 73 – 96.     Hetman z pionami.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 97 – 103.     Pionki.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 104 – 112.     Para gońców.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 113 – 120.     Dwa skoczki.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 121 – 128.     Goniec i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 129 – 144.     Hetman i wieża.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 145 – 160.     Dwa hetmany.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 161 – 192.     Wieża i goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 193 – 224.     Wieża i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 225 – 256.     Hetman i goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 257 – 288.     Hetman i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 289 – 320.  1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 321 – 352.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 353 – 384.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 385 – 416.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 417 – 448.    1X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 449 – 464.     Samotna wieża.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 465 – 480.     Dwie wieże.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 481 – 512.     Samotny hetman.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 513 – 544.     Goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 545 – 576.     Skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 577 – 608.     Wieża z pionami.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 609 – 640.     Hetman z pionami.  2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 641 – 672.     Pionki.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 673 – 704.     Para gońców.     2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 705 – 736.     Dwa skoczki.     2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 737 – 768.     Goniec i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 769 – 800.     Wieża i goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 801 – 832.     Wieża i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 833 – 864.     Hetman i goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 865 – 896.     Hetman i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 897 – 928.     Hetman i wieża.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 960.     Do 8 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 961 – 992.     9-12 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 993 – 1024.     13-16 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 1025 – 1056.     17-20 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 1057 – 1088.     21-32 bierek.    2X.
    Ciekawostki.    Dodatki.
    Mat przekładany (schodkowy). Zadania.    Daj mata!
    Matowanie ciężkimi figurami.    Końcówki.
    Mat w 2 ruchach ciężkimi figurami.    Końcówki.
    Matowanie dwiema wieżami.    Końcówki.
    Matowanie królem i wieżą.    Daj mata!
    Matowanie wieżą. Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Matowanie wieżą. Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Matowanie wieżą. Zmiana planu gry.    Końcówki.
    Matowanie hetmanem. Zadania.    Daj mata!
    Matowanie hetmanem. Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Matowanie hetmanem. Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Matowanie hetmanem. Metoda papugi.    Końcówki.
    Mat głupca.    Podstawy.
    Mat szewski.    Partie.
    Zły wypad hetmana – 1.    Partie.
    Zły wypad hetmana – 2.    Partie.
    Mat Legala.    Partie.
    Szybki mat w debiucie.    Dodatki.
    Samotna wieża.    Daj mata!
    Dwie wieże.    Daj mata!
    Samotny hetman.    Daj mata!
    Goniec.    Daj mata!
    Skoczek.    Daj mata!
    Wieża z pionami.    Daj mata!
    Hetman z pionami.    Daj mata!
    Pionki.    Daj mata!
    Dwa gońce.    Daj mata!
    Dwa skoczki.    Daj mata!
    Goniec i skoczek.    Daj mata!
    Hetman i wieża.    Daj mata!
    Wieża i goniec.    Daj mata!
    Wieża i skoczek.    Daj mata!
    Hetman i goniec.    Daj mata!
    Hetman i skoczek.    Daj mata!
    Do 8 bierek.    Daj mata!
    9 – 12 bierek.    Daj mata!
    13 – 16 bierek.    Daj mata!
    17 – 20 bierek.    Daj mata!
    21 – 32 bierek.    Daj mata!
    Maczuga.    Taktyka.
    Mat Beniowskiego.    Taktyka.
    Odcięcie.    Taktyka.
    Podwójne uderzenie. Wstęp.    Końcówki.
    Podwójne uderzenie. Polowanie na kotleta.    Końcówki.
    Podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Wiązanie.    Taktyka.
    Szpila.    Taktyka.
Odgonienie obrońcy.
    Odciągnięcie.    Taktyka.
    Uwolnienie linii.    Taktyka.
    Uwolnienie pola.    Taktyka.
    Zlikwidowanie obrońcy.    Taktyka.
    Zaciągnięcie pod mata.    Taktyka.
    Przesłona.    Taktyka.
    Blokowanie.    Taktyka.
    Złap figurę!    Taktyka.
    Kombinacje obronne.    Taktyka.
    Kontratak.    Taktyka.
    Zugzwang. Postawienie pod przymusem.    Taktyka.
    Wykorzystanie asymetrii szachownicy.    Podstawy.
    Słynne zadania.    Taktyka.
    Słynne kombinacje.    Taktyka.
    Realizacja przewagi.    Ćwiczenia.
    K+H / K+W.    Końcówki.
    Końcówki. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Końcówki pionkowe – do 6 bierek. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Plan główny – 1.    Końcówki.
    Plan główny – 2.    Końcówki.
    Przełom.    Końcówki.
    Samotny pionek. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    K+p / K – część 1.    Końcówki.
    K+p / K – ciąg dalszy.    Końcówki.
    Para pionkowa. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Para pionkowa. Pola krytyczne.    Końcówki.
    Para pionkowa. Wzajemny zugzwang.    Końcówki.
    Promocja pionka.    Podstawy.
    Bicie w przelocie.    Podstawy.
    Roszada.    Podstawy.
    Brak siły matującej.    Podstawy.
    Pat.    Podstawy.
    Partia z Internetu.    Podstawy.
    Partia Reti – Tartakower.    Podstawy.
    Partia Morphy – konsultanci.    Partie.
    Partia Anderssen – Kieseritzky.    Partie.
    Obrona rosyjska.    Partie.
    Różne debiuty otwarte.    Partie.
    Różne debiuty zamknięte.    Partie.
    Studium 1. H. Otten, 1891.    Końcówki.
    Studium 2. P. Heuacker, 1930.    Końcówki.
    Studium 3. R. Reti, 1921.    Końcówki.
    Studium 4. F. Saavedra, 1895.    Końcówki.
zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Inne słynne studia.    Studia.
    Samotna wieża.    Studia.
    Dwie wieże.    Studia.
    Samotny hetman.    Studia.
    Goniec.    Studia.
    Skoczek.    Studia.
    Wieża z pionami.    Studia.
    Hetman z pionami.    Studia.
    Pionki.    Studia.
    Para gońców.    Studia.
    Dwa skoczki.    Studia.
    Goniec i skoczek.    Studia.
    Wieża i goniec.    Studia.
    Wieża i skoczek.    Studia.
    Hetman i goniec.    Studia.
    Hetman i skoczek.    Studia.
    Hetman i wieża.    Studia.
    Do 8 bierek.    Studia.
    9 – 12 bierek.    Studia.
    13 – 16 bierek.    Studia.
    17 – 20 bierek.    Studia.
    21 – 32 bierek.    Studia.