Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Spis treści. LEKCJE 1 – 12.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy dla dzieci,     LEKCJA 1. Cel gry, posunięcia, bicia.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Cel gry.      posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,
    Część 2. Posunięcia bierek.    
    Część 3. Bicia.    
    Część 4. Zobacz szachową partię!    
    Część 5. Skoczek.    
    Część 6. Ujeżdżanie skoczka.    
    Część 7. Ciekawostki.    
    Część 8. Goniec.    
    Część 9. Pionek.    
    Część 10. Gra w 8 pionów.    
    Część 11. Gra w zbieranie grzybów.    
    Część 12. Zadania dla całej rodziny.    
    Część 13. Zadania 1 – 32 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 14. Zadania 1 – 8. Samotna wieża. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 15. Zadania 9 – 16. Dwie wieże. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 16. Zadania 17 – 32. Samotny hetman. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 17. Zadania interaktywne. Matowanie samotną wieżą.    
    Część 18. Zadania interaktywne. Matowanie dwiema wieżami.    
    Część 19. Zadania interaktywne. Matowanie samotnym hetmanem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 2. O czym warto wiedzieć, gdy zaczyna się szachową partię?     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Szachownica.    
    Część 2. Bierki szachowe.    
    Część 3. Ważne wiadomości.    
    Część 4. Centrum.    
    Część 5. Gra w debiucie.    
    Część 6. Zadania interaktywne. Maczuga.    
    Część 7. Zadania 33 – 64 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 8. Zadania 33 – 49. Goniec. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 9. Zadania 50 – 64. Skoczek. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie gońcem.    
    Część 11. Zadania interaktywne. Matowanie skoczkiem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 3. Zapis pełny. Mat szewski.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Mat szewski.    
    Część 2. Wykorzystanie przedwczesnego wypadu hetmana – 1 przykład.    
    Część 3. Wykorzystanie przedwczesnego wypadu hetmana – 2 przykład.    
    Część 4. Zapis pełny.    
    Część 5. Zadania 65 – 96 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 6. Zadania 65 – 72. Wieża z pionami. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 7. Zadania 73 – 96. Hetman z pionami. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą z pionami.    
    Część 9. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem z pionami.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 4. Zapis skrócony. Mat Legala.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Mat Legala.    
    Część 2. Zapis skrócony. Partia Reti – Tartakower.    
    Część 3. Zadania 97 – 128 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 4. Zadania 97 – 103. Pionki. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 5. Zadania 104 – 112. Para gońców. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 6. Zadania 113 – 120. Dwa skoczki. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 7. Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie pionkami.    
    Część 9. Zadania interaktywne. Matowanie dwoma gońcami.    
    Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie dwoma skoczkami.    
    Część 11. Zadania interaktywne. Matowanie gońcem i skoczkiem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 5. Promocja pionka, bicie w przelocie, roszada.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Promocja pionka.    
    Część 2. Bicie w przelocie.    
    Część 3. Roszada.    
    Część 4. Zadania 129 – 160 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 5. Zadania 129 – 144. Hetman i wieża. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 6. Zadania 145 – 160. Dwa hetmany. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 7. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i wieżą.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 6. Remis.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Brak siły matującej.    
    Część 2. Pat.    
    Część 3. Zgoda na remis.    
    Część 4. Reguła 50 posunięć.    
    Część 5. Trzykrotne powstanie tej samej pozycji.    
    Część 6. Wieczny szach.    
    Część 7. Zadania interaktywne. Mat Beniowskiego.    
    Część 8. Zadania 161 – 192 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 9. Zadania 161 – 192. Wieża i goniec. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 10. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą i gońcem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 7. Pionkożerstwo.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. „Pionkożerstwo” – 1 partia.    
    Część 2. „Pionkożerstwo” – 2 partia.    
    Część 3. Zadania 193 – 224 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 4. Zadania 193 – 224. Wieża i skoczek. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 5. Zadania interaktywne. Matowanie wieżą i skoczkiem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 8. Matowanie dwiema ciężkimi figurami (2W, 2H, W+H).     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Zadania interaktywne – mat przekładany (schodkowy).    
    Część 2. Matowanie ciężkimi figurami – wstęp.    
    Część 3. Zadanie – mat w 2 posunięciach.    
    Część 4. Matowanie dwiema wieżami.    
    Część 5. Zadania interaktywne – odcięcie.    
    Część 6. Zadania 225-256 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 7. Zadania 225 – 256. Hetman i goniec. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 8. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i gońcem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 9. Matowanie K+W metodą zdobywania kolejnych linii.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Zadania interaktywne. Matowanie królem i wieżą.    
    Część 2. Matowanie wieżą i królem – metoda kombinowana.    
    Część 3. Matowanie wieżą i królem – zdobywanie kolejnych linii.    
    Część 4. Zadania 257 – 288 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 5. Zadania 257 – 288. Hetman i skoczek. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 6. Zadania interaktywne. Matowanie hetmanem i skoczkiem.    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 10. Matowanie K+W – metoda zdobywania kolejnych linii ze zmianą planu gry.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Matowanie K+W – metoda zdobywania kolejnych linii ze zmianą planu gry.    
    Część 2. Zadania 289 – 320 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 3. Zadania 289 – 320. Mat w 1 posunięciu.  
    Część 4. Zadania interaktywne (do 8 bierek).    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 11. Matowanie K+H metodą papugi.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Zadania interaktywne. Matowanie królem i hetmanem.    
    Część 2. Matowanie królem i hetmanem – metoda kombinowana.    
    Część 3. Matowanie królem i hetmanem – zdobywanie kolejnych linii.    
    Część 4. Matowanie królem i hetmanem. Metoda papugi.    
    Część 5. Zadania 321 – 352 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 6. Zadania 321 – 352. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 7. Zadania interaktywne (9 – 12 bierek).    

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     LEKCJA 12. Partia operowa.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1. Partia Morphy – konsultanci.    
    Część 2. Bazy partii. Partia dnia. Zadanie dnia.    
    Część 3. Zadania 353 – 384 i 6 testów w wersji do wydruku.    
    Część 4. Zadania 353 – 384. Mat w 1 posunięciu.    
    Część 5. Zadania interaktywne (13 – 16 bierek).    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *