Partia włoska – wariant główny (wariant Greco).

partia włoskaPartia włoska – wariant główny (wariant Greco).

50 kolejnych partii – uzupełnienie do materiału zawartego w dokumencie „Interaktywny Podręcznik Szachowy” w LEKCJI 15, LEKCJI 16, LEKCJI 17, LEKCJI 18 i LEKCJI 19 – opracował – Robert Korpalski.

 

 

 

wloska_6(1) Swiesznikow, Jewgienij (2507)Zawadzka, Jolanta (2381) [C54]

kliknij>> Warszawa AIG Life rapid Warszawa (9), 18.12.2005

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4

Animowany diagram

6.e5 d5 7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb4+ 9.Gd2 S:d2 10.G:c6+ b:c6 11.Sb:d2 0-0 12.0-0 He7 13.Sb3 He8 14.a3 Ge7 15.Wc1 Wb8 16.Wc3 Gg4 17.We1 f6 18.Hc2 Hd7 19.e6 G:e6 20.He2 Kf7 21.We3 Wfe8 22.W:e6 W:b3 23.Hc2 Wbb8 24.H:h7 Gf8

wloska_7Animowany diagram

25.Hh5+ g6 26.Sg5+

1-0


wloska_8(2) Zawadzka, Jolanta (2414)Harika, Dronavalli (2474) [C54]

kliknij>> EU-Cup (Women) 14th Ohrid (3.2), 06.10.2009

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.e5 d5

Animowany diagram

7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb4+ 9.Gd2 S:d2 10.Sb:d2 0-0 11.G:c6 b:c6 12.0-0 c5 13.a3 G:d2 14.H:d2 Gg4 15.d:c5 G:f3 16.g:f3

wloska_9Animowany diagram

16…He7 17.H:d5 Wad8 18.He4 H:c5 19.Wac1 Hb6 20.b4 Wd4 21.Wc6 Hb5 22.H:d4 H:c6 23.He4 Hd7 24.We1 We8 25.We3 h5 26.Kg2 h4 27.h3 We6 28.Wd3 He7 29.f4 He8 30.Hd5 Kh7 31.Kh2 f6 32.We3 c6 33.He4+ Kh6 34.Hf5 g6 35.Hg4 f:e5 36.H:h4+ Kg7 37.f:e5 Hf7 38.f4 Hd7 39.Hg4 Hd4 40.Wg3 Kf7 41.Hf3 Ke7 42.He3

1-0


wloska_10(3) Swiesznikow, Jewgienij (2560) – Bałaszow, Jurij S (2515) [C54]

kliknij>> Mistrzostwa Związku Radzieckiego, 1985

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.Gc4 Gc5 5.c3 Sf6 6.e5 d5

Animowany diagram

7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb6 9.Sc3 0-0 10.Ge3 Gg4 11.Hc2 G:f3 12.g:f3 Sg5 13.G:c6 b:c6 14.Ha4 S:f3+ 15.Ke2 f6 16.e6 Sg5 17.H:c6 He8 18.S:d5 S:e6 19.H:e8 Wf:e8 20.Kd3 Wad8 21.S:b6 a:b6 22.Kc4 c6 23.a4 Wd5 24.b4 Sc7 25.Whc1 We6 26.Kb3 Wd7 27.a5 Sd5 28.a:b6 S:b6 29.Wa6 Wb7 30.W:b6 W:b6 31.d5 c:d5 32.G:b6 W:b6 33.Ka4 d4 34.b5

wloska_11Animowany diagram

34…Wd6 35.Wb1 d3 36.b6 d2 37.b7 Wd8 38.Kb5 Kf7 39.Wd1 Ke7 40.Kb6 Wd3 41.b8H

1-0


wloska_12(4) Maksimienko, Andriej (2544) – Jakubowski, Krzysztof (2500) [C54]

kliknij>> Schachbundesliga 2010-11 Berlin GER (16), 30.04.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.e5 d5

Animowany diagram

7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb4+ 9.Gd2 S:d2 10.G:c6+ b:c6 11.Sb:d2 0-0 12.0-0 c5 13.a3 G:d2 14.H:d2 c4 15.b3 Wb8 16.b:c4 d:c4 17.Hc3 Hd5 18.Wfc1 Ge6 19.Sd2 Wb6 20.H:c4 Hd8 21.H:c7 H:d4 22.H:a7 Gd5 23.Wd1 Hg4 24.f3 Hd4+ 25.Kh1 Wfb8 26.Wac1 Hf2 27.Sf1 G:f3 28.g:f3 H:f3+ 29.Kg1 Wg6+ 30.Sg3 W:g3+ 31.h:g3 H:g3+ 32.Kf1 Hh3+ 33.Ke1 Hh1+ 34.Kd2 Hg2+ 35.Ke1 Hh1+ 36.Ke2 Hh5+ 37.Kd2 Hh2+ 38.Kd3

wloska_13Animowany diagram

38…H:e5 39.Hd4 He7 40.Kc2 g6 41.Wb1 Wc8+ 42.Kb2 h5 43.Ka2 h4 44.Wb3 He6 45.Kb2 g5 46.Wb6 He2+ 47.Wd2 Hf1 48.Hd5 Hc1+ 49.Ka2 Hc4+ 50.H:c4 W:c4 51.Wb5 g4 52.Wb4 W:b4 53.a:b4 h3 54.b5 g3 55.b6 g2 56.b7 g1H 57.b8H+ Kh7 58.Hb1+ H:b1+ 59.K:b1 Kg6 60.Kc1 Kg5 61.Kd1 f5 62.Ke1

1-0


wloska_14(5) Jones, G (2606) – Howell, D (2625) [C54]

kliknij>> Sheffield ENG, 98th Ch (8), 02.08.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.Gc4 Gc5 5.c3 Sf6 6.e5 d5

Animowany diagram

7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb6 9.Sc3 0-0 10.Ge3 Se7 11.Gd3 Gf5 12.0-0 S:c3 13.b:c3 Wc8 14.Sh4 G:d3 15.H:d3 c5 16.Gg5 Hd7 17.G:e7 H:e7 18.Sf5 Hd7 19.Hf3 He6

wloska_15Animowany diagram

20.c4 g6 21.Sh6+ Kg7 22.c:d5 Hd7 23.Sg4 Hf5 24.H:f5 g:f5 25.Se3 Kg6 26.Sc4 c:d4 27.S:b6 a:b6 28.Wfd1 f4 29.W:d4 Kf5 30.We1 Wfe8 31.g3 f:g3 32.h:g3 Wc5 33.g4+ Kg5 34.d6 h5 35.e6 f:e6 36.W:e6 Wd8 37.d7 Wc7 38.We5+ Kg6 39.Wd6+ Kg7 40.Wg5+

1-0


wloska_16(6) Bartel, Mateusz (2653) – Erdos, V (2623) [C54]

kliknij>> Mistrzostwa Europy w grze szybkiej 2011 Warszawa (11), 18.12.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.e5 d5

Animowany diagram

7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb6 9.Sc3 0-0 10.Ge3 Gg4 11.Hc2 Gf5 12.Hb3 Se7 13.0-0 c6 14.Ge2 Sg6 15.Sa4 f6 16.e:f6 W:f6 17.Se5 S:e5 18.d:e5 Wg6 19.S:b6 a:b6 20.Gf3 Hh4 21.g3 Wf8 22.Kh1 Hh3 23.Gg2 Hh5 24.Kg1 Kh8 25.f3 S:g3 26.h:g3 W:g3 27.Wf2

Animowany diagramwloska_17

27…Gh3 28.Hc2 Wf:f3 29.Waf1 G:g2 30.W:g2 W:f1+ 31.K:f1 W:e3 32.Ha4 Hh1+ 33.Kf2 He1#

0-1


wloska_18(7) Estrin, Jakow – Koriełow, Aleksander P [C56]

kliknij>> URS Leningrad, 1970

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4

Animowany diagram

6.0-0 d3 7.b4 Gb6 8.a4 a6 9.e5 d5 10.G:d3 Se4 11.Hc2 Gf5 12.Ga3 Gg6 13.Sbd2 S:d2 14.H:d2 Ge4 15.b5 a:b5 16.G:b5 G:f3 17.g:f3 Hd7 18.Gb4 0-0-0 19.a5 Ga7 20.a6 b6 21.Hf4 He6 22.Wfe1 g5 23.Hf6 S:b4 24.c:b4 Whg8 25.Gd3

wloska_19Animowany diagram

25…H:f6 26.e:f6 b5 27.We7 Wgf8 28.Wc1 Gb6 29.Wc6 Kb8 30.G:b5 Wc8 31.Gd3 h6 32.Gf5 Wcd8 33.b5 Ka8 34.Wc:c7 G:c7 35.W:c7 Wd6 36.Gd7 Wb8 37.Gc6+ W:c6 38.b:c6 Wb1+ 39.Kg2 Wc1 40.f4

1-0


wloska_20(8) Łosiew, Dmitrij (2315) – Łoginow, Anton [C56]

kliknij>> Moskwa op2 Moskwa (8), 1995

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d3

Animowany diagram

7.b4 Gb6 8.b5 Sa5 9.G:d3 d6 10.c4 Gg4 11.Sc3 Sd7 12.h3 Hf6 13.e5 S:e5 14.h:g4 S:f3+ 15.H:f3 H:c3 16.Gg5

wloska_21Animowany diagram

16…Gd4 17.Wac1 Ha3 18.He4+ Ge5 19.f4 Hc5+ 20.Wf2 f6 21.f:e5

1-0


wloska_22(9) Maric, Mirjana (2291) – Paramentic, Mila (1987) [C56]

kliknij>> SRB-chT (Women) 1st Zlatibor (4), 24.08.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.0-0 d6 5.c3 Sf6 6.d4 e:d4

Animowany diagram

7.c:d4 Gb6 8.Sc3 h6 9.h3 0-0 10.We1 a6 11.a3 Gd7 12.b4 Wc8 13.Gf4 Se7 14.Hb3 Sg6 15.Gh2 Gc6 16.a4 a5 17.b5 Gd7 18.e5 d:e5 19.d:e5 Sh5 20.Wad1 He8

wloska_23Animowany diagram

21.e6 G:e6 22.G:e6 f:e6 23.W:e6 Hf7 24.Wd7 H:d7 25.We7+ Kh8 26.W:d7 Shf4 27.Sd5 S:d5 28.H:d5 c6 29.b:c6 W:c6 30.Gg3 Sf4 31.He5 Se6 32.W:b7 Wfc8 33.Wb8 W:b8 34.H:b8+ Kh7 35.Kh2 Sc5 36.Se5

1-0


wloska_24(10) Jordan Martinez, David (2120) – Rizouk, Aimen (2484) [C56]

kliknij>> La Roda op 34th La Roda (3), 05.04.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d6

Animowany diagram

7.c:d4 Gb6 8.Sc3 Gg4 9.Ge3 0-0 10.h3 G:f3 11.g:f3 Kh8 12.Kh2 Se7 13.Gg5 d5 14.G:f6 g:f6 15.S:d5 S:d5 16.e:d5 Hd6+ 17.Kh1 Hf4 18.Hd3 G:d4 19.He4 Hh6 20.Hf5 Wg8 21.f4 Wg6 22.d6 c:d6 23.G:f7 Wg7 24.Gd5 Hh4

Animowany diagramwloska_25

25.Wac1 Wg6 26.Gf7 G:f2 27.G:g6 h:g6 28.Hg4 H:g4 29.h:g4 Gc5 30.Wfe1

1-0


wloska_26(11) Trapl, Jindrich (2315) – Novak, Ivan (2200) [C56]

kliknij>> CSR-ch Trinec (8), 1972

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d5

Diagram

7.e:d5 Se7 8.c:d4 Gb6 9.Gg5 Sf:d5 10.G:d5 H:d5 11.Sc3 Hd8 12.We1 f6 13.Hb3 Kf8 14.Gf4 Gg4

wloska_27Diagram

15.Sg5 Sd5 16.S:d5 f:g5 17.Ha3+ Kf7 18.We7+ Kg6 19.Hd3+ Kh6 20.G:g5+

1-0


wloska_28(12) Ochotnik, Władimir – Dumitrache [C56]

kliknij>> Rumunia, 1986

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d5

Diagram

7.e:d5 S:d5 8.We1+ Sde7 9.Sg5 Wf8

 

wloska_29Diagram

10.S:f7 W:f7 11.Hh5 g6 12.G:f7+ K:f7 13.H:h7+ Kf6 14.Sd2 Gf5 15.Sf3

1-0


wloska_30(13) Schulte, Stefanie – Knauf, Patrick [C56]

kliknij>> NRW-chT U18 9899 Germany (7), 28.02.1999

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d5

Diagram

7.e:d5 S:d5 8.Hb3 Sce7

wloska_31Diagram

9.Hb5+

1-0


wloska_32(14) Korpalska, Joanna (1614) – Kawaler, Adam [C56]

kliknij>> Obóz Borowice (7.3), 12.08.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Sf6 4.d4 [4.He2 Gc5 5.G:f7+ K:f7 6.Hc4+ d5 7.H:c5] 4…e:d4 5.0-0 Gc5 [5…S:e4 6.We1 d5 7.G:d5 H:d5 8.Sc3 Ha5 9.S:e4 (9.W:e4+ Ge6 10.S:d4) 9…Ge6 10.Seg5 0-0-0 11.S:e6 f:e6 12.W:e6 Gd6 13.Gg5 Wde8 14.He2 Kd7 15.We1 H:e1+] 6.c3 [6.e5 d5 7.e:f6 d:c4 8.We1+ Ge6 9.Sg5 Hd5 10.Sc3 Hf5 11.Sce4 0-0-0 12.g4] 6…d:c3

Diagram

7.e5 Sg4 8.G:f7+ K:f7 9.Hd5+ Ke8 10.H:c5 c:b2 11.G:b2 He7 12.Hd5 [12.Hc3 Hb4] 12…Sb4

Diagramwloska_33

13.Hc4 Sh6 14.H:c7 Sc6 15.e6 Sf5 16.e:d7+ H:d7 17.We1+ Sce7 18.Hc5 Hc6 [18…b6 19.He5 Gb7 20.g4 G:f3 21.g:f5 Wf8 22.H:g7 W:f5 23.Ga3 Wf7 24.Hg8+ Wf8 25.Hg5 Wf7 26.W:e7+ H:e7 27.G:e7 W:e7] 19.He5 Gd7 20.Sd4 S:d4 [20…Hd6] 21.H:e7#

1-0


wloska_34(15) Korpalska, Joanna – Lachowicz, Judyta [C56]

kliknij>> Finalny, 29.12.2010

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3

Diagram

7.e5 c:b2 8.G:b2 Sg4 9.G:f7+ K:f7 10.Hd5+ Ke8 11.H:c5 He7 12.Hd5 He6 13.Hd2 [13.Hd1; 13.Hd3] 13…Wf8 14.Sg5 Hg6 [14…Hc4] 15.f4 [15.Sc3] 15…Sh6 [15…h6] 16.Sc3 [16.Ga3] 16…Se7 17.Wad1 Hb6+ 18.Kh1 Shf5 19.Wfe1 h6 20.e6 [20.Sf3; 20.Sh7; 20.Sge4] 20…d6 [20…h:g5 21.e:d7+ G:d7 22.H:d7+ Kf7 23.Se4 g:f4 24.Sg5+ Kg8 25.W:e7 H:b2 26.He6+ Kh8 27.Sf7+ W:f7 28.W:f7 Se3 29.Wg1] 21.Sf3 g6 22.Se4 Sc6 [22…G:e6] 23.Sf6+ Kd8 24.Sd5 Ha6 25.e7+ Sf:e7

wloska_35Diagram

26.S:c7! K:c7 27.H:d6+ Kb6 28.Gd4+ Kb5 29.Hc5+ [29.Wb1+] 29…Ka4 30.We3 Sb4 31.H:e7 [31.Gb2] 31…Gf5 32.Gb2 [32.Gc3] 32…Hb6 33.Wa3+ [33.Sd4] 33…Kb5 34.Sd4+ Kc4 35.Wc3+ Kd5 36.S:f5+ [36.He5#] 36…Sd3 37.Wd:d3+ [37.He5#] 37…Hd4 38.W:d4#

1-0


wloska_36(16) Korpalski, Maciej (1800) – Sienko, Mateusz (1600) [C56]

kliknij>> MPJ P’15 C10 Lublin (9), 01.08.2008

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3?!

Diagram

7.e5 c:b2?! [7…d5[] 8.e:f6 d:c4 9.H:d8+ (9.f:g7!?) 9…S:d8 (9…K:d8 10.f:g7 Wg8 11.S:c3 W:g7 12.Gg5++/=) 10.f:g7 Wg8 11.S:c3 W:g7 12.Sd5!+/=] 8.G:b2 Sh5?! [8…Sg4 9.G:f7+ Kf8 10.Gb3+/-] 9.G:f7+! K:f7 10.Hd5+ Kf8 11.H:c5+ d6? [11…He7[] 12.He3 d6 13.We1 Gg4 14.Sbd2+/-] 12.e:d6 c:d6? [12…Gg4 13.d:c7+ He7 14.Hc2+-] 13.H:h5 He7?! 14.Sc3 Hc7?! 15.Sd5 Hd7?!

wloska_37Diagram

[15…Hf7] 16.Wfe1 [16.Sg5! h6 17.Wfe1 b5 18.Hg6 Se5 a) 18…Gb7 19.G:g7+ H:g7 20.Se6+ Kg8 21.H:g7# (21.Sf6#) ; b) 18…Wb8 19.We8+ H:e8 20.H:g7#; 19.W:e5 Gb7 (19…d:e5 20.Ga3+ b4 21.G:b4+ Kg8 22.Sf6#) 20.Wf5+ Kg8 (20…H:f5 21.H:g7+ (21.G:g7+ Kg8 22.Se7#) 21…Ke8 22.He7#) 21.Wf7 h:g5 22.H:g7# (22.Sf6#) ] 16…Se5? 17.S:e5 d:e5 18.W:e5 Ha4 19.Sc7 [19.Ga3+! Kg8 20.We8+ H:e8 21.H:e8#] 19…Gd7 20.S:a8 b6 21.Sc7 a5 22.Wae1 g6 23.Hf3+ Kg7 24.We7+ + 24…Kg8 25.Hf7#

1-0


wloska_38(17) Ponziani, Lorenzo_Domenico – N.N. [C56]

kliknij>> Modena, 18 wiek

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3

Diagram

7.e5 d5 8.e:f6 d:c4 9.H:d8+ S:d8 10.f:g7 Wg8 11.S:c3 W:g7 12.Gf4 Se6 13.Wfe1 c6 14.Se4 Ge7 15.Wad1 S:f4

wloska_39Diagram

16.Sf6+ Kf8 17.Wd8+ G:d8 18.We8#

1-0


wloska_40(18) Korpalski, Robert (2130) – Reischig, T (2065) [C56]

kliknij>> Pardubice (turniej OPEN), 1995

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3

Diagram

7.e5 d5 8.e:f6 d:c4 9.H:d8+ S:d8 10.f:g7 Wg8 11.S:c3 W:g7 12.Gf4 Se6 13.Wfe1 Ge7 14.Ge5 f6 15.Gg3 Gd7 16.Sd5 c6 17.Se3 Sg5 18.Sd4 Kf8 19.Sef5 G:f5 20.S:f5 Gb4 21.S:g7 G:e1 22.W:e1 K:g7 23.We7+ Kg6 24.h4 Sf7 25.h5+ Kg7 26.W:b7 Kg8 27.Wc7 Se5

wloska_41Diagram

28.G:e5 f:e5 29.W:c6 Wb8 30.W:c4 W:b2 31.Wa4 Wb7 32.Wa6 e4 33.Kf1 Wf7 34.Ke2 Wg7 35.g3 Wg5 36.h6 We5 37.W:a7 We6 38.Ke3 W:h6 39.K:e4 Wf6 40.f4 Wg6 41.Kf3 Wc6 42.g4 Wc3+ 43.Ke4 Wc4+ 44.Ke5 Wc5+ 45.Kd4 Wb5 46.a3 h5 47.g:h5 W:h5 48.Ke4 Wc5 49.f5 Wc8 50.Ke5 Wc5+ 51.Kf6 Wc6+ 52.Kg5 Wc1 53.Kg6 Wg1+ 54.Kf6 Wb1

1-0


wloska_42(19) Kuzniecow, Wiktor2 (2425) – Bykow, Aleksiej1 (2065) [C56]

kliknij>> Woroneż-ch sf (2), 19.01.2008

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3

Diagram

7.e5 c2 8.H:c2 d5

wloska_43

Diagram

9.e:f6 d:c4 10.f:g7 Wg8 11.H:h7 Kd7 12.Hf5+

1-0


wloska_44(20) Ochotnik, Władimir (2462) – Rubino, Aniello (2157) [C56]

kliknij>>Gap op 2nd (6), 17.04.2008

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 d:c3

Diagram

7.e5 Se4

wloska_45Diagram

8.Hd5 0-0 9.H:e4 c:b2 10.G:b2 He7 11.Sc3 Sa5 12.Sd5 He8 13.Sf6+ g:f6 14.Gd3

1-0


wloska_46(21) Ochotnik, Władimir (2395) – Kis, Jozsef [C56]

kliknij>>Szekszard op (5), 1989

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4

Diagram

7.c:d4 Gb6 8.d5 Se7 9.He2 Sd6 10.Gd3 Kf8 11.Sc3 Sdf5 12.a4 d6 13.a5 Sd4 14.Hd1 S:f3+ 15.H:f3 Gd4 16.Gg5 h6 17.Ge3 Ge5 18.Wa4 Hd7 19.Gd4 Sf5 20.G:e5 d:e5 21.G:f5 H:f5 22.He3 Gd7 23.We4 f6 24.f4 e:f4 25.We:f4 Hg6 26.Hc5+ Kg8

wloska_47Diagram

27.H:c7 He8 28.H:b7 Wb8 29.H:a7 W:b2 30.Se4 Gb5 31.S:f6+

1-0


wloska_48(22) Djuric, Petar (2228) – Jovanovic, Zoran (2349) [C56]

kliknij>> Belgrade tt Cup (2), 06.04.2005

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.0-0 S:e4 6.d4 e:d4 7.c:d4 Gb6

Diagram

8.d5 Se7 9.Gd3 Sf6 10.d6 c:d6 11.Gg5 Sg4 12.Gh4 f6 13.Sc3 Se5 14.Se4 0-0 15.S:d6 S7c6 16.Hb3+ Kh8 17.Wae1 Gd4 18.S:d4 S:d4 19.Hd5 S:d3

wloska_49Diagram

20.We8 H:e8 21.S:e8 W:e8 22.H:d4 Se5 23.f4 Sf7 24.We1 W:e1+ 25.G:e1 d6 26.He4 Gg4 27.h3

1-0


wloska_50(23) Baird, David Graham – Caro, Horatio [C56]

kliknij>>1899

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 Ge7

Diagram

8.d5 Sb8 9.We1 Sf6 10.d6 c:d6 11.Sc3 0-0 12.W:e7 H:e7 13.Gg5 Sc6 14.Sd5 He4 15.S:f6+ g:f6 16.G:f6 H:c4

wloska_51Diagram

17.Sd4 Se5 18.Hh5

1-0


wloska_52(24) Estrin, Jakow – Konowalcew, Jurij [C56]

kliknij>> Półfinał Mistrzostw Moskwy, 1969

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 Ge7

Diagram

8.d5 Sb8 9.We1 Sd6 10.Gd3 0-0 11.Sc3 Se8 12.He2 Gf6 13.Se4 d6 14.S:f6+ S:f6 15.Gg5 Sbd7 16.Wac1 h6 17.Gh4 We8 18.Hc2 W:e1+ 19.W:e1 Sf8

wloska_53Diagram

20.G:f6 g:f6 21.Sd4 f5 22.G:f5 Hf6 23.He4 G:f5 24.S:f5 h5 25.Hf3

1-0


wloska_54(25) Korpalski, Robert – Jadczak, Bernard [C56]

kliknij>>Wrocław Mistrzostwa Województwa Wrocławskiego Seniorów, 1990

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 Ge7

Diagram

8.d5 Sb8 9.We1 Sd6 10.Gd3 0-0 11.Sc3 Sa6 12.Gb1 Gf6 13.Hd3 g6 14.Gh6 We8 15.W:e8+ H:e8 16.h4 Sc5 17.Hd2 Hd8 18.Gg5 a5 19.Hf4 G:g5 20.h:g5 b6 21.Se5 Ga6 22.Sg4 Hf8 23.Gc2 Hg7 24.We1 Gd3 25.Gd1 Kf8 26.Sf6 Gf5

wloska_55Diagram

27.Hh4? [>=27.He5+-] 27…Se8 28.g4 Gd3 29.We3 d6 30.Sa4 Gb5 31.S:c5 b:c5 32.a4 Ga6 33.f4 Wd8 34.Wh3 h5 35.Wg3 S:f6 36.g:f6 Hh8 37.We3 Gc4 38.Gf3 We8 39.W:e8+ K:e8 40.He1+ Kd8 41.He7+ Kc8 42.H:f7 h:g4 43.G:g4+ Kb7 44.He6 Kb6 45.Gf3 Hh4 46.f7 H:f4 47.He8 H:f3 48.Hc6+ Ka7 49.H:c7+ Ka8 50.Hd8+ Ka7 51.He7+ Kb6 52.H:d6+ Kb7 53.Hc6+ Kb8 54.Hb6+ Ka8 55.Hd8+ Kb7 56.He7+ Kb6 57.Hd6+ Kb7 58.f8H Hd1+ 59.Kf2 Hd2+ 60.Kg3 [60.Kf3+-] 60…Hg5+ 61.Kf3? G:d5+ 62.Ke2 Hg4+ 63.Ke1 He4+ 64.Kd2 i po kilkunastu szybkich ruchach – remis (król nie ucieka od szachów).

1/2-1/2


wloska_56(26) Boricsev, Oleg (2334) – Joshi, GB (2242) [C56]

kliknij>>Cairnhill op 20th Singapore (7), 15.12.2002

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 Ge7

Diagram

8.d5 Sb8 9.We1 Sf6 10.Gg5 d6 11.Hd4 c5 12.Hh4 Kf8 13.Sc3 h6 14.W:e7 H:e7 15.We1 Hd8 16.Se4 Sbd7 17.S:d6 Se5 18.S:e5 H:d6 19.Gf4 Hd8

wloska_57Diagram

20.d6 Ge6 21.G:e6 f:e6 22.Sg6+ Kf7 23.S:h8+ H:h8 24.Ge5 Hd8 25.G:f6 H:f6 26.Hh5+ Kg8 27.H:c5 Wd8 28.Hc7 Wf8 29.Hc2 Wd8 30.Wd1 Wd7 31.h3 Hf8 32.Hc5 b6 33.He5 Hf6 34.f4 Kf7 35.Wc1 Ke8 36.Wc3 Wd8 37.Kf2 Wd7 38.a4 Kd8 39.a5 Wf7 40.Wf3 Wd7 41.a6 Hf8 42.Wd3 Hf5 43.H:f5 e:f5 44.Wd5 g6 45.Ke3 Wf7 46.Kd4 Kd7 47.Ke5 Wf8 48.Wd2 We8+ 49.Kf6 We6+ 50.Kf7 g5 51.Wc2 W:d6

1-0


wloska_58(27) Spielmann, Rudolf – Johner, Paul F [C56]

kliknij>>Karlsbad (2), 22.08.1907

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Sf6 4.d4 e:d4 5.0-0 Gc5 6.c3 S:e4 7.c:d4 d5

Diagram

8.d:c5 d:c4 9.He2 He7 10.H:c4 S:c5 11.b4 Se6 12.Ga3 Hf6 13.Sc3 Scd4 14.b5 S:f3+ 15.g:f3 Hd4 16.Hb3 Sc5 17.Hc2 Gh3 18.Se2

wloska_59Diagram

18…Hf6 19.H:c5 0-0-0 20.Wfc1 c6 21.H:a7

1-0


wloska_114(28) Biolek, Richard (2415) – Keitlinghaus, Ludger (2485) [C56]

kliknij>>Ostrava, 1993

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 d5 8.d:c5 d:c4

Diagram

9.He2 Hd3 10.We1 f5 11.Sc3 0-0 12.S:e4 f:e4 13.H:e4 Gf5 14.Hh4 Wae8 15.Gf4 Hd5 16.G:c7 H:c5 17.Hg3 Hd5 18.Gd6 W:e1+ 19.W:e1 Wd8 20.Ge7 We8 21.Gf6 W:e1+ 22.S:e1 Hd7 23.Gc3 b5 24.a3 a5 25.h3 Ge4 26.Hf4 He7 27.He3 a4 28.Sf3 G:f3 29.H:f3 Hd7 30.He4 Se7 31.He5 Sd5 32.Gd4 h6 33.He4 Sc7 34.Ge5 Hd1+ 35.Kh2 Hd5 36.Hf5 He6 37.H:e6+ S:e6 38.Kg3 Sc5 39.Kf3 Kf7 40.Gd4 Sd3 41.Ke4 b4 42.a:b4 S:b4 43.Gc3

wloska_115Diagram

43…Sc2 44.Kd5 a3 45.b:a3 S:a3 46.Kc5 Sb1 47.K:c4 S:c3 48.K:c3 Kf6 49.Kd4 Kf5 50.Ke3 h5 51.g3 Ke5 52.f4+ Kf5 53.Kf3 g6 54.Ke3 Kf6 55.Ke4 Ke6 56.g4 h:g4 57.h:g4 Kd6 58.Kd4 Ke6 59.Kc5 Kd7 60.Kd5 Ke7 61.Ke5

1-0


wloska_116(29) Vatter, Hans Joachim (2335) – Fleck, Juergen (2415) [C56]

kliknij>>Bundesliga 88/89 Germany, 1989

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 d5 8.d:c5 d:c4 9.He2

Diagram

9…Hd3 10.We1 f5 11.Sbd2 0-0 12.S:e4 f:e4 13.H:e4 Gf5 14.Hh4 Hd5 15.Ge3 Wad8 16.Wac1 Gd3 17.h3

wloska_117Diagram

17…W:f3 18.g:f3 Se5 19.Kg2 Wf8 20.Hh5 Gg6 21.Hg5 h6 22.Hg3 W:f3 23.H:e5 W:f2+ 24.K:f2 H:e5 25.Wg1 H:b2+ 26.Kg3 Gd3 27.Wg2 He5+ 28.Gf4 H:c5 29.Kh2 Ge4 30.We2 Hf5 31.G:c7 b5 32.Wce1 Gc6 33.Wg1 b4 34.Ge5 g5 35.Wge1 Gd7 36.h4 Hh3+ 37.Kg1 Gc6 38.h:g5 Hh1+ 39.Kf2 Hf3+ 40.Kg1 Hh1+ 41.Kf2 Hf3+ 42.Kg1 Hg4+ 43.Kf2 h:g5 44.Wg1 Hf5+ 45.Ke1 Hb1+ 46.Kf2 Hf5+ 47.Ke1 Gf3 48.We3 g4 49.Gd4 b3 50.a:b3 c:b3 51.Kf2 b2

0-1


wloska_118(30) Barczay, Laszlo (2450) – Karsa, Laszlo (2340) [C56]

kliknij>>HUN-ch Budapest, 1980

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 d5 8.d:c5 d:c4 9.H:d8+

Diagram

9…S:d8 10.We1 f5 11.Sg5 0-0 12.S:e4 f:e4 13.W:e4 Ge6 14.Sc3 Gf7 15.Gf4 Se6 16.Ge3 b6

wloska_119Diagram

17.c:b6 a:b6 18.W:c4 c5 19.We4 b5 20.S:b5 Wfb8 21.Sd6 W:b2 22.a4 Wb4 23.h4 W:e4 24.S:e4 c4 25.Sc3 Sc7 26.Wd1 Sa6 27.Wd6 h6 28.a5 Sb4 29.Gb6 Ge8 30.Kf1 Wc8 31.Ke2 Gc6 32.f3 Kf7 33.Kd2 Sa6 34.Wd4 Ge8 35.Se4 Ke7 36.Kc3 Sc7 37.G:c7 W:c7 38.W:c4 Wa7 39.Wc5

1-0


wloska_120(31) Ochotnik, Władimir – Horvath, Gyula [C56]

kliknij>>Eger, 1984

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 d5 8.d:c5 d:c4 9.H:d8+ K:d8

Diagram

10.Sg5 S:g5 11.G:g5+ f6 12.Wd1+ Ke7 13.Gf4 Wd8 14.Sc3 Ge6 15.G:c7 W:d1+ 16.W:d1 Wc8 17.We1 Kf7

wloska_121Diagram

18.Sb5

1-0


wloska_122(32) Estrin, Jakow Borysowicz – Krzysztoń, Jerzy [C56]

kliknij>>W-ch7 corr7278 ICCF, 1972

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4! [6…d5? 7.e:d5 S:d5 8.We1+ Ge6 9.Sg5 0-0 10.Hd3 g6 11.W:e6 f:e6 12.Hh3 He7 13.H:e6+ H:e6 14.S:e6+- (Estrin-Letic, Corr 67/69)] 7.c:d4 d5 8.d:c5 [8.Gb5 Gb6 9.Se5 Gd7 10.S:d7 H:d7 11.f3 Sd6 12.We1+ Kf8!=/+] 8…d:c4 9.H:d8+ [9.He2 Hd3! 10.We1 H:e2 11.W:e2 Gf5 12.Sc3 0-0-0=/+] 9…K:d8

Diagram

10.Wd1+ [10.Sg5 S:g5 11.G:g5+ f6 12.Wd1+ Gd7=] 10…Gd7 11.Ge3 Ke7 12.Sa3 Ge6 13.Sb5 Whc8! 14.Sg5 S:g5 15.G:g5+ f6 16.Gf4 Se5 17.G:e5 f:e5 18.We1 Kf6 19.We3 Gd7 20.Sc3 Gc6 21.Wae1 We8= 22.Se4+ G:e4 23.W:e4 Wad8 24.W:c4 Wd2 25.Wb4 b6 26.c:b6 c:b6 27.Wb5 We6 28.a4 Wc6 29.Wb:e5 W:b2 30.g3 Wb4

wloska_123Diagram

31.a5 Wb1 32.W:b1 K:e5 33.a:b6 a:b6

1/2-1/2


wloska_124(33) Hergott, Deen (2430) – Garcia, Gildardo (2540) [C56]

kliknij>>Linares NL (5), 1994

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.0-0 S:e4 7.c:d4 d5 8.d:c5 d:c4 9.H:d8+ K:d8

Diagram

10.Wd1+ Gd7 11.Ge3 Kc8 12.Wc1 Ge6 13.Sa3 c3 14.b:c3 b6 15.Sd4 Gd7 16.Sb3 We8 17.Wab1 Wb8 18.Sb5 b:c5 19.Sa5

wloska_125Diagram

19…a6 20.S:c6 G:c6 21.Sa3 W:b1 22.S:b1 Sd6 23.c4 Sf5 24.G:c5 We5 25.Gf8 Sh4 26.G:g7 Wg5 27.Gf6 W:g2+ 28.Kf1 W:h2 29.Ke2 Sf3 30.Sc3 Wh6 31.Gh8 We6+ 32.Kd3 Kd7 33.Sd5 h5 34.Wh1 h4 35.Wh3 G:d5 36.c:d5 Wh6 37.Gg7 Wh5 38.W:f3 h3 39.Ge5 W:e5 40.W:h3 W:d5+ 41.Kc3 Wf5 42.Wd3+ Kc6 43.f3 Kb5 44.Kd2 c5 45.Wb3+ Ka4 46.Wc3 Wd5+ 47.Kc2 Wf5 48.Kd2 a5 49.Ke3 Kb4 50.Wb3+ Kc4 51.Wa3 Kb5 52.Wb3+ Kc6 53.a4 We5+ 54.Kf4 Wd5 55.Wb8 Wd7 56.Ke3 c4 57.Wc8+ Kd5 58.Wa8 Kc5 59.W:a5+ Kb4 60.Wa8 c3 61.Wc8 Kb3 62.a5 c2 63.a6 Kb2 64.Wb8+ Kc1 65.Ke2 Wa7 66.Wb6 f5 67.Ke1 f4 68.Ke2 Wa8 69.Ke1 We8+ 70.Kf2 Wa8 71.Ke1 Wa7 72.Ke2 We7+ 73.Kf2 We3 74.a7 Wa3 75.Wb7 Kd2 76.Wd7+ Kc3 77.Wc7+ Kb2 78.Wb7+ Ka1 79.Wc7 Kb1 80.Wb7+ Ka1 81.Wc7 Wa2 82.a8H W:a8 83.W:c2 Kb1 84.Wc4 Wa2+ 85.Kf1 Kb2 86.W:f4 Kc3 87.Wg4 Kd3 88.Wg2 Wa1+ 89.Kf2 Kd4 90.Wg5 Wa8 91.Kg3 Wa7 92.Kg4 Wa8 93.f4 Wa1 94.We5 Wg1+ 95.Kf5 Wg8 96.We6 Wf8+ 97.Kg5 Wg8+ 98.Wg6 Wf8 99.f5 Kd5 100.We6 Wg8+ 101.Kf6 Wf8+ 102.Kg6 Wg8+ 103.Kf7 Wg5 104.f6

1-0


wloska_126(34) Greco, Gioacchino – NN [C54]

kliknij>>Europe, 1620

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4

Diagram

6.c:d4 Gb4+ 7.Gd2 S:e4 8.G:b4 S:b4 9.G:f7+ K:f7 10.Hb3+ d5 11.Se5+ Kg8 12.H:b4 Hf6 13.0-0 c5

 

wloska_127Diagram

14.Hb5 b6 15.He8+ Hf8 16.Hc6 Ga6 17.H:d5+ Hf7 18.H:f7#

1-0


wloska_128(35) Leonczak, Marta – Zawadzka, Jolanta [C54]

kliknij>>Żagań Półfinał Mistrzostw Polski do lat, 1995

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4

Diagram

6…Gb4+ 7.Gd2 G:d2+ 8.Sb:d2 d5 9.e:d5 S:d5 10.0-0 Gg4 11.We1+ Sde7 12.Hb3 0-0 13.Hc3 G:f3 14.S:f3 Sf5 15.Wad1 Hf6 16.Gb5 Wad8 17.G:c6 b:c6 18.We5 Wd6 19.Wc5 Wfd8 20.Wc4 Se7 21.h3 Wd5 22.Wc5 W:c5 23.H:c5 Wd5 24.H:a7 Sf5 25.We1 g6 26.We4 Wb5 27.b3 Hd6 28.Sg5 Wd5 29.Ha8+ Kg7 30.Sf3 c5 31.d:c5 Wd1+ 32.We1 W:e1+ 33.S:e1 H:c5 34.Sd3 Hc3 35.Hd5 Ha1+ 36.Kh2 H:a2 37.g3 Hd2 38.b4 Kf6 39.He5+ Kg5 40.h4+ Kh6 41.He4 Sd6 42.Hd4 Sb5 43.Hd5 Sc3 44.Hd4 Se2 45.Hd8 Kg7 46.b5 Hd1 47.Kg2 Sc3

wloska_129Diagram

48.Hd4+ Kf8 49.H:c3 Ke8 50.He5+ Kd8 51.Sc5 Hb1 52.Sa6 Hb3 53.H:c7+ Ke8 54.b6 Hd5+ 55.Kh2 h6 56.b7 Kf8 57.b8H+ Kg7 58.He8 h5 59.Hc3+ Kh7 60.Heh8#

1-0

 

 

wloska_130(36) Jones, G (2624) – Berczes, D (2557) [C54]

kliknij>>1st Barclays Open A Rome ITA (9.3), 11.09.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.Gc4 Gc5 5.c3 Sf6 6.c:d4 Gb4+

Diagram

7.Gd2 G:d2+ 8.Sb:d2 d5 9.e:d5 S:d5 10.0-0 0-0 11.Wc1 Sb6 12.Gb3 Gf5 13.Wc5 Gg6 14.Hc1 a5 15.Hc3 a4 16.Gc4 Se7 17.Se5 Sed5 18.Hf3 c6 19.We1 S:c4 20.Sd:c4 Sc7 21.S:g6 h:g6 22.Wd1 Sd5 23.Se3 Sf6 24.h3 He7 25.We5 Hb4 26.He2 Wfd8 27.a3 Hb3 28.Wd3 Ha2 29.We7 c5 30.W:b7 c:d4

Diagramwloska_131

31.Hd1 Wdb8 32.W:b8+ W:b8 33.W:d4 W:b2 34.H:a4 Wb1+ 35.Wd1 Wb8 36.Ha5 We8 37.Wd8 W:d8 38.H:d8+ Kh7 39.Hd3 Ha1+ 40.Sf1 Ha2 41.Hf3 Sd7 42.He3 Ha1 43.Hb3 f5 44.Hb4 Sf6 45.a4 Se4 46.a5 Sc3 47.Hh4+ Kg8 48.Hc4+ Kh7 49.a6 Se4 50.f3 Sf6 51.Hb5 Sh5 52.Kh2 f4 53.h4 He1 54.a7 Sg3 55.S:g3 f:g3+ 56.Kh3 He6+ 57.K:g3 He1+ 58.Kf4 H:h4+ 59.g4 Hh2+ 60.Ke4 Hc2+ 61.Ke3 Hc3+ 62.Ke2 Hc2+ 63.Kf1 Hd1+ 64.Kg2 Hd2+ 65.Kh3 Hh6+ 66.Kg3 He3 67.a8H Hg1+ 68.Kf4 Hd4+ 69.He4 Hd2+ 70.Kg3

1-0

wloska_132(37) Ponkratov, P (2611) – Smirnov, P (2597) [C54]

kliknij>>Russian Cup Final KO Magnitogorsk (1.4), 14.11.2011

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+

Diagram

7.Sbd2 d5 8.e:d5 S:d5 9.He2+ Ge7 10.0-0 0-0 11.Gb5 Sdb4 12.a3 Sc2 13.G:c6 b:c6 14.Wa2 Ge6 15.b3 S:d4 16.S:d4 H:d4 17.Wc2 Gd6 18.Sc4 Gd5 19.Gb2 He4

wloska_133Diagram

20.Se3 Wae8 21.Wd2 Hh4 22.h3 Hf4 23.g3 He4 24.Kh2 f5 25.Wd4 Hg2+ 26.S:g2 W:e2 27.Gc1 Gc5 28.Wd2 W:d2 29.G:d2 G:b3 30.Wc1 G:a3 31.Wc3 Gb4 32.W:b3 G:d2 33.Wb7 Wa8 34.W:c7 a5 35.Sh4 g6 36.Sf3 Gc3 37.W:c6 Gg7 38.Sg5 a4 39.Wc7 a3 40.Se6 Ge5

0-1

 

wloska_134(38) Luch, Michał (2402) – Bartel, Mateusz (2618) [C54]

kliknij>>Extraliga 09/10,A64 Valoz Grygov-1. Nov (10.3), 17.04.2010

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Gd2

Diagram

7…G:d2+ 8.Sb:d2 d5 9.e:d5 S:d5 10.Hb3 Sce7 11.0-0 0-0 12.Wfe1 c6 13.Se5 Hb6 14.Sdf3 Gf5 15.Wad1 Wad8 16.h3 h6 17.Wd2 H:b3 18.G:b3 Ge6 19.Sd3 Sf5 20.Sc5 Gc8 21.We5 b6 22.G:d5 c:d5 23.Sd3 f6 24.We1 g5 25.Sb4 Gb7 26.Wc2 a5 27.Wc7 Wf7 28.W:f7 K:f7 29.Wc1 Wd7 30.Sd3 We7 31.g4 Sd6 32.Sde1 Ke6 33.Sg2 Kd7 34.We1 We4 35.Se3 Wf4 36.Kg2 Kd8 37.Wc1 Sb5 38.Wd1 Gc8 39.a4 Sd6 40.Sg1 We4 41.S:d5 Gb7 42.f3 We6 43.Sc3 Sc4 44.Wb1 We3 45.d5 Wd3 46.Kg3 G:d5 47.S:d5 W:d5 48.b4 Wd2 49.b:a5 b:a5

wloska_135Diagram

50.Wc1 Se5 51.h4 Wa2 52.h:g5 h:g5 53.Wc5 W:a4 54.Se2 Wa3 55.Sd4 Kd7 56.Wd5+ Ke7 57.Kg2 a4 58.Wa5 Wa2+ 59.Kf1 Kd6 60.Sf5+ Kc7 61.Sd4 Kb6 62.Wb5+ Ka6 63.Wd5 Sc4 64.Wc5 Se3+ 65.Ke1 a3 66.Wc6+ Kb7 67.Wc3 Wa1+ 68.Ke2 a2 69.Sb3 Sd5 70.S:a1 S:c3+ 71.Kd3 Sd5 72.Kc4 Kc6 73.Kd4 Kd6 74.Ke4 Kc5 75.Kd3 Kb4 76.Kc2 Kc4

0-1

wloska_136(39) Saalbach, August – Anderssen, Adolf [C54]

kliknij>>Leipzig, 1858

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Gd2 G:d2+

Diagram

8.Sb:d2 d5 9.e:d5 S:d5 10.0-0 0-0 11.We1 Sf4 12.Hc2 Hf6 13.Sf1

wloska_137Diagram

13…S:g2 14.K:g2 H:f3+ 15.Kg1 S:d4 16.He4 b5 17.Gd3 f5 18.H:d4 Gb7

0-1

 

 

 

wloska_138(40) Steinitz, Wilhelm – Von Bardeleben, Kurt [C54]

kliknij>>Hastings (10), 08.1895

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+

Diagram

7.Sc3 d5?! Nienajgorsze posunięcie – czarne chcą uciec od znanych wariantów ataku Mellera, których dużym znawca był Steinitz. 8.e:d5 S:d5 9.0-0 Ge6 [9…S:c3? 10.b:c3 G:c3 11.Hb3 G:a1 12.G:f7++-; 9…G:c3 10.b:c3 S:c3 11.He1++-] 10.Gg5 Ge7 11.G:d5 G:d5 12.S:d5 H:d5 13.G:e7 S:e7 Teraz wystarczyłoby czarnym ukrycie swego króla i osiągnęłyby lepszą końcówkę, ale już im się to nie udało. 14.We1 f6! Czarne prawie wyrównały grę , gdyż nie można przeszkodzić manewrowi Ke8-f7 i Wh8-e8 (czarne wykonują sztuczną roszadę). 15.He2 [15.Ha4+] 15…Hd7 16.Wac1?! [>=16.d5! Kf7 17.Wad1 S:d5 18.Sg5+! f:g5 19.Hf3+ Kg8 20.W:d5+/-] 16…c6? [16…Kf7! 17.H:e7+? (17.Se5+~~; 17.Sg5+~~) 17…H:e7 18.W:e7+ K:e7 19.W:c7+ Kd6 20.W:g7 Wac8 z następnym Wc8-c7 i z przewagą czarnych w końcówce.] 17.d5! c:d5 [17…Kf7 18.d:c6 b:c6 19.Hc4+ Hd5 20.H:d5+ c:d5 21.Wc7+-] 18.Sd4 Kf7 19.Se6 Whc8

wloska_139Diagram

20.Hg4 g6 21.Sg5+ Ke8 22.W:e7+! Kf8! [22…K:e7 23.We1+ Kd6 24.Hb4+ Wc5 (24…Kc7 25.Se6+ Kb8 26.Hf4++-) 25.We6++-] 23.Wf7+ Kg8 24.Wg7+! Kh8 [24…Kf8 25.S:h7++-] 25.W:h7+! Teraz zdenerwowany Bardeleben wyszedł z sali turniejowej i tak niesportowo poddał partię. Steinitz zademonstrował, licznie zgromadzonym kibicom, dalszy przebieg gry : 25…Kg8 26.Wg7+ Kh8 27.Hh4+ K:g7 28.Hh7+ Kf8 29.Hh8+ Ke7 30.Hg7+ Ke8 31.Hg8+ Ke7 32.Hf7+ Kd8 33.Hf8+ He8 34.Sf7+ Kd7 35.Hd6#

1-0

wloska_140(41) Berke, A (2097) – Mamedjarova, T (2269) [C54]

kliknij>>11th EICC Women Rijeka CRO (3), 08.03.2010

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3

Diagram

7…d5 8.e:d5 S:d5 9.0-0 G:c3 10.b:c3 0-0 11.Gg5 Hd6 12.Hd2 Sb6 13.Gb3 Sa5 14.Gf4 S:b3 15.a:b3 Hd8 16.Wfe1 Gg4 17.Se5 Ge6 18.c4 c6 19.We3 We8 20.Wae1 a5 21.Wg3 f6 22.Gh6 We7 23.Sg4 G:g4 24.W:g4 Wf7 25.Gf4 a4 26.c5 Sd5 27.b:a4 W:a4 28.Gd6 f5 29.Wg3 Wa8 30.h3 Sf6 31.f3 Sd5 32.We5 Hh4 33.Kh2 h6 34.He1 Hd8 35.We6 Kh7 36.Weg6 Hd7 37.Ge5 Wg8 38.Hd2 f4 39.W3g4 Hf5 40.Hf2 Hb1

wloska_141Diagram

41.g3? Se7 42.We6 Hb3 43.W:e7 W:e7 44.g:f4 Hd3 45.Hh4 We6 46.Hg3 Wg6 47.h4 Hf5 48.Hg2 h5 49.Wg5 W:g5 50.f:g5 Wa8 51.He2 Wa3 52.Kg2 Wc3 53.He4 H:e4 54.f:e4 We3 55.Kf2 W:e4 56.Kg3 Kg6 57.Kh3 We3+ 58.Kg2 We4 59.Kg3 Kf7 60.Kf3 W:h4 61.Gf4 g6 62.Ke4 Ke6

0-1

 

wloska_142(42) Burkov, German (2188) – Stebunov, Alexandr (2011) [C54]

kliknij>>Northwest-ch Seniors Kirishi (8), 23.01.2009

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3

Diagram

7…S:e4 8.0-0 S:c3 9.b:c3 G:c3 10.Ga3 d6 11.Wc1 Ga5

wloska_143Diagram

12.Ha4 Gd7 13.d5 Gb6 14.d:c6 G:c6 15.Gb5 G:b5 16.Wfe1+ Kd7 17.H:b5+ c6 18.Hf5+

1-0

 

 

 

wloska_144(43) Jazayeri, Pouyan (1854) – Senger, Alexander [C54]

kliknij>>Koblenz-ch (3), 20.10.1998

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 S:c3 9.b:c3 G:c3 10.Ga3 Gb4 11.G:b4 S:b4

wloska_145Diagram

12.Hb3 [12.We1+!] 12…d5 13.H:b4 d:c4 14.Wfe1+ Ge6 15.Wad1 Hd5 16.We5 Hd7 17.h3 0-0-0 18.Wa5 a6 19.Wb1 Hc6 20.Wc5 He4 21.Sg5 H:d4 22.H:b7+ Kd7 23.W:c7+ Ke8 24.We7+ Kf8 25.W:f7+ Kg8 26.S:e6

1-0

 

wloska_146(44) Vykouk, Ondra – Dvorak, Stanislav [C54]
kliknij>>Czech Fed-ch U12 Svetla nad Sazavou (9), 1997

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 S:c3 9.b:c3 G:c3 10.Ga3 G:a1

 

wloska_147Diagram

11.We1+ Se7 12.G:e7 H:e7 13.W:e7+ K:e7 14.H:a1 d6 15.Sg5 f6 16.He1+ Kd7 17.Ge6+ Kc6 18.Hc3+ Kb6 19.Hb4+ Ka6 20.Gc4+

1-0

 

 

wloska_148(45) Zisakis, Chrysovalantis – Kissing, Bastian [C54]
kliknij>>GER-ch U20 int Hamburg (8), 23.08.1999

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 S:c3 9.b:c3 G:c3 10.Ga3 d5

 

wloska_149Diagram

11.Wc1 [11.Gb5] 11…Ga5 12.Gb5 Ge6 13.Ha4 Gb6 14.Se5 a6 15.G:c6+ b:c6 16.H:c6+ Gd7 17.S:d7 H:d7 18.H:a8+ Hd8 19.Wfe1+ Kd7 20.Hc6+ Kc8 21.H:b6

1-0

 

 

wloska_150(46) Zawadzka, Jolanta – Luch, Michał [C54]

kliknij>>Turniej Mikołajkowy, 1996

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 G:c3+

Diagram

8.b:c3 d5 9.e:d5 S:d5 10.Hb3 Sce7 11.0-0 0-0 12.Gg5 c6 13.Wfe1 h6 14.Gh4 g5 15.Gg3 Sb6 16.Se5 S:c4 17.H:c4 Ge6 18.He2 Kg7 19.Hh5 f6 20.S:c6 S:c6 21.W:e6 We8 22.Wd6 He7 23.h4 g:h4

wloska_151Diagram

24.Hg4+ Kh7 25.Wd7

1-0

 

 

 

wloska_152(47) Korpalska, Joanna (1451) – Cheńska, Karolina (1538) [C54]

kliknij>>Noworoczny Wrocław (5), 30.12.2009

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 G:c3 9.d5 Gf6 10.We1 Se7 11.W:e4 d6 12.Gg5 G:g5 13.S:g5 0-0 14.Hh5 h6 15.Wae1 h:g5

wloska_149Diagram

16.W:e7 g6 17.H:g5 Kg7 18.Gd3 Kg8 19.G:g6 H:e7 20.W:e7

1-0

 

 

 

wloska_154(48) Krcmarik, Jan (2261) – Cepela, Vladimir (2427) [C54]

kliknij>>SVK-ch 16th corr Slovakia, 16.08.2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 [6.0-0?! d3?! (6…S:e4!?) 7.b4 Gb6 8.e5+/= (8.a4 -7/77) ] 6…Gb4+ 7.Sc3 [>=7.Gd2=] 7…S:e4

Diagram

8.0-0 G:c3 9.d5 Gf6 [9…Se5!? 10.b:c3 S:c4 11.Hd4 0-0! (11…f5?! 12.H:c4 d6 13.Sd4 0-0 14.f3 Sc5 15.We1 (15.Ga3 b6 16.G:c5 b:c5 17.Sc6 Hf6 18.Wfe1 Gd7 19.We7 Wf7 20.Wae1© Karaklaic-Alexander, Belgrad 1952) 15…Kh8 (15…We8 16.Ga3 W:e1+ 17.W:e1 Sa6 18.Hb5!+/- Schlechter-Meitner, Wien 1899) 16.Ga3 b6 17.Sc6 (17.G:c5! nebst 18.Sc6 und 19.Te7 ist die stärkste) 17…Ga6 18.Hd4 Hg5 (18…Hf6!? 19.H:f6 W:f6 20.We7 Gc4~~ Panow) 19.G:c5 d:c5?! (>=19…b:c5) 20.He5 Gc4 21.Wad1 Hf6 22.H:c7 G:d5 23.W:d5 Wac8 24.Hd7 H:c6 25.H:c6 W:c6 26.Wd7+/- Romanow-Kotikow, Fernpartie 1963/64) 12.H:e4 Sd6 13.Hf4 (13.Hd3 Se8 14.c4 d6 15.Gb2 f5 16.Wae1 Sf6 17.Sd4 Se4 18.We2 Gd7 19.Wfe1 Hg5= Mieses-Süchting, Wien 1908) 13…We8 (13…Se8 14.d6 c:d6 15.Ga3 b6 16.Wfe1 Gb7 17.Sd4 Hf6 18.H:f6 S:f6 19.Sf5 Wfe8 20.S:d6 W:e1+ 21.W:e1 Gd5 22.c4 Ge6 23.f4 g6 24.f5 g:f5 25.Wf1 Se4 26.S:f5 G:f5 27.W:f5 Wc8=/+ Kopilow-Löwenfisch, UdSSR-Meisterschaft 1949) 14.We1 W:e1+ 15.S:e1 b5 16.Ge3 Gb7 17.Wd1 Sc4 18.Sc2 d6 19.Gd4 f6 20.Se3 S:e3 21.G:e3 Hd7-/+ Zude-Spasski, Bundesliga 1989/90; 9…Ga5!? 10.d:c6 b:c6 11.Se5 (11.Ha4 Gb6 12.G:f7+ K:f7 13.H:e4 d5 14.Ha4 We8! 15.H:c6 Gf5! 16.a4 Hd6 17.H:d6 c:d6 Maroczy-Janowski, Karlsbad 1907) 11…Sd6 12.Hg4?! (>< f7) 12…Hf6-/+] 10.We1 Se7 11.W:e4 d6 12.Gg5 G:g5 13.S:g5 h6 [13…0-0 14.S:h7!? K:h7 (14…Gf5 15.W:e7 (15.Wh4 We8 16.Sg5 Sg6 17.Wh5[] He7=/+) 15…H:e7 16.S:f8 W:f8 17.Hf3 He5 18.Hb3 Wb8 19.Wc1~~) 15.Hh5+ Kg8 16.Wh4 f5 17.Ge2 We8 18.Hh7+ Kf8[] 19.Gh5=/+] 14.He2 [14.Gb5+ Gd7 (14…c6=/+) 15.He2 G:b5 16.H:b5+ Hd7 17.H:b7 (17.He2? Kf8!-/+ Barczay-Portisch) 17…0-0 18.Wae1=] 14…h:g5 15.We1 [15.Gb5+ c6!? (15…Kf8 16.We1 Ge6 17.d:e6 f6 1/2-1/2 Gonzalez Domingo, A-Bembo Arnau,A/ESP corr 1987 (23)) 16.We1 (16.d:c6 Kf8! 17.We1 Ge6 18.c:b7 Wb8-/+) 16…0-0 (16…Ge6 17.d:e6 f6-/+) 17.W:e7 c:b5 18.H:b5 0-1 Borský,G-Miciak,E/SVK Cup 10 Final 1998 (35); 15.Wd1?? Gf5-+] 15…Ge6 [15…Kf8 16.W:e7 Ge6 17.W:e6 f:e6 18.d:e6 Hf6 19.e7+ Ke8 20.Hc2 (20.He4 c6 21.Hc2 d5 22.Gd3 Wh6 23.Gf5 Hd6 24.h3 Wb8 25.Hc3 Hf6 26.Hg3 Wa8 27.Hg4 1-0 Wassilieff,H-Wundt,H/corr 1989 (31)) 20…c6 21.Ga6! b:a6 (21…Wb8? 22.G:b7!) 22.H:c6+ 1-0 Lausch,S-Zajontz,R/corr 1990 (70)] 16.d:e6 f6 [16…f5 17.We3?! (>=17.Wd4 Heyken a Fette 17…d5 18.He5 Hd6 19.H:d6 c:d6 20.G:d5=) 17…g4 18.Wg3 (18.h3?! d5 19.Gb3 c6 20.h:g4 Hd6 21.Wh3 W:h3 22.g:h3 f:g4 23.H:g4 0-0-0-/+ Sepulveda-Servat, Argentina 1989; 18.Hc2 d5 19.Gd3 Hd6 20.Wg3!? Wh5 21.Ha4+ c6 22.Hd4 0-0-0-/+) 18…d5 19.Gd3 Hd6 20.Hc2 g6 21.Ha4+ c6 22.Hd4 Wh7 23.Gf1 0-0-0 24.H:a7 Wdh8-/+ Ribas-Barahona, Santiago 1990] 17.We3 [17.Wd4!? c6 18.Gd3 d5 19.Hc2 /\ 20. Bg6+] 17…c6 [17…d5 18.Wh3! W:h3 (18…Wf8?! 19.Gd3 Hd6 20.Hh5+ Kd8 21.Hf7! Szecsi-Heinrich, corr 1985/86 (23) 21…Wg8 22.Wh7+-) 19.g:h3 g6 20.Hf3 Hd6!? a) 20…Sf5? 21.G:d5 c6 22.G:c6+ b:c6 23.H:c6+ Kf8 24.e7+! S:e7 25.H:f6+ Ke8 26.H:g6+ Kf8 27.Hf6+ Ke8 28.W:e7++- Janssen-Polzin, Hamburg 1987; b) 20…f5! 21.Hc3 d4[] 22.Hb3 (>=22.Hb4) 22…b6 (22…Hb8!?) 23.Hb5+ Kf8 24.He5 Kg8 (24…Sg8? 25.Wd1 Szanczy-Magyar, corr 1986) 25.Hf6 Szecsi-Tasnadi, corr 1985/86 25…Hd6=; 21.H:f6 Hf4 (21…0-0-0 22.Gd3) 22.Hh8+ Hf8 23.Hd4 Hf4 24.Hh8+ Hf8 25.Hd4 1/2-1/2 Motwani-Mannion, Edinburgh 1988; 17…Kf8 18.Wh3 W:h3 19.g:h3 g6 20.h4 (20.Hf3 Kg7 21.H:b7 Hc8 22.He4 Wb8 23.b3 Hb7 |^) 20…g:h4!? (20…d5 21.Hf3 d:c4 22.H:f6+ Kg8 23.Hf7+ mit Dauerschach) 21.He4 Kg7 22.H:b7 Hc8! 23.He4 Wb8 24.b3 (24.H:h4!? Wb4 25.Hd4 Hb7! 26.b3+/=) 24…Hb7 25.H:h4 Wh8 26.Hg3 1/2-1/2 Le Blancq-Williams, Wales 1988] 18.Wh3?! W:h3 19.g:h3 g6

wloska_155Diagram

20.b4 [20.Hd2 Kf8 (20…d5 21.Gd3 Hd6 22.Hc2 0-0-0 23.G:g6 Wh8 24.Gf5 Hf4 25.Gg4 f5 26.Hc3 Wh7 27.Hd3 Kc7 28.We3 d4 29.We1 b6 30.Kg2 Kb7 31.Kg1 Wh8 32.Ha3 Sd5 33.Ge2 g4 34.e7 Sf6 35.Ga6+ 1-0 Binas,J-Vicenec,R/CZE-chT corr 1997 (40)) 21.h4 g:h4 22.Hh6+ Kg8 23.Kh1 Ha5 24.Wg1 Hf5 25.He3 Kg7 26.Wd1 d5 27.Gd3 He5-/+ Dörflinger-Kunz, Bundesliga 1989/90; 20.Gd3?! Ha5 21.b4 He5 0-1 Chouinard,S-Moore,S/NED corr 1983 (21); Suzuki-Geenen, Novi Sad 1990 0-1 Mueller,L-De Giacomi,F/ Zuerich 1997 (28)’ (21…He5?! 0-1 Mueller,L-De Giacomi,F/Zuerich 1997 (28); 21…H:b4! 22.Wb1 Hd4 23.W:b7 He5 24.Hc2 H:e6 25.G:g6+ Kf8 26.Gh5 d5 27.Hc5 Wd8 28.Ha5 Hd6 29.W:a7 Wb8 0-1 Karasek,H-Heidenfeld,M/Nuremberg 1990 (33)) ; 20.Wd1 Hc7 (20…Kf8 21.h4 g:h4 22.Wd4 Kg7 23.Gd3 Hc7 24.W:h4 Ha5 25.Wg4 Wh8 26.f4 Hc5+ 27.Kh1 f5 28.Wg1 Hd5+ 29.Wg2 Wh4-/+ Rahman-Marin, Novi Sad 1990; 20…d5 0-1 Blasko, A-Kolek,P/1998-99 1.liga (41)’ 21.h4 Hc7 22.h:g5 d:c4 23.g:f6 Sd5 24.He4 Hh7~~ Janosi; 20…Sf5 21.Gd3 Sh4 22.G:g6+ Ke7 23.Hd3~~ Heyken a Fette) 21.h4 g:h4 22.Hg4 0-0-0 23.Hd4 d5 24.H:a7 Hb8 25.Ha5 Wd6 26.Hc5 W:e6 27.G:d5 We5 0-1 Evseeva,V-Odeeva,L/cr URS chT 1994 (27); 20.Hf3 Ha5 21.Wd1 He5 22.Ha3 d5 23.Gd3 Hc7 24.We1 a6 25.Hc3 Hf4 26.Ha5 Hd4 27.Gb1 Wc8 28.Ha3 c5 29.Hf3 Wc6 30.b3 Hd2 0-1 Stolerman, J-Rangarajan,S/Oropesa del Mar 1999 (66); 20.h4!?] 20…Hb6 [20…Kf8?! 21.Hb2?! (21.h4! g:h4 22.Hg4 Kg7 23.H:h4 d5 24.Gd3 Hd6 25.Hg4 a5 26.b:a5 d4 27.h4 f5 0-1 Kolesar,M-Vecera,P/Tatranska Lomnica 1999 (29) 28.Hg5!?=/+) 21…Kg7-/+ 0-1 Hallebeek,F-Marin,M/Badalona 1993 (28) 0-1 Stummer,W-Sandor,C/Austria 1997 (80)’ (21…Kg7 0-1 Stummer,W-Sandor,C/ Austria 1997 (80)) ; 20…d5!? 21.Hf3 Hd6?! (21…Sg8-/+) 22.H:f6 0-0-0 23.Gd3 H:b4 24.Wb1 Hd6 25.G:g6 (25.We1!?) 25…S:g6 26.H:g6 He7 27.Wb3 (>=27.We1) 27…Wd6? (27…d4!?=/+) 28.Wf3 1-0 Schaefer,J-Hagemann,S/Germany 1993 (38) 28…Wd8=] 21.Hb2 0-0-0 22.b5 Wf8 [22…d5 23.Gf1 d4 24.Ha3 We8 (24…c5!? 25.Hf3-/+) 25.Wc1 (25.Hd6!? Hd8 26.Hc5=/+) 25…c5 (25…Sf5! 26.b:c6 b:c6-/+) 26.Gg2 (26.H:c5+ H:c5 27.W:c5+ Kb8 28.Gd3=/+) 26…Kb8 27.W:c5 Wc8?? (27…Sf5-+) 28.W:c8+ S:c8 29.Hf3= d3 30.H:d3 H:e6 31.H:g6 Sd6 1/2-1/2 Pinter, P-Kalisky,V/Topolcianky 1994 (63)] 23.a4 d5 [23…Ha5 24.Wc1 H:a4?? (24…c5-+) 25.b:c6 1-0 Szecsi,P-Szarka,S/corr 1987 (28)] 24.Hd2 Wd8 [24…c5!?-+] 25.a5? [25.Gf1 c5 26.Hc3-/+] 25…d:c4-+ 26.a:b6 W:d2 27.b:a7 Wa2 28.b6 c3 29.We2 Wa1+ 30.Kg2 Kd8 31.We1 Wa3 32.h4 g:h4 33.Kh3 Sd5

0-1

wloska_156(49) Fritz 6 – Anand, V (2781) [C54]

kliknij>>Siemens Man-Machine Re-match Frankfurt GER (3), 04.07.1999

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.Gc4 Gc5 5.c3 Sf6 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 G:c3 9.d5 Se5 10.b:c3 S:c4 11.Hd4 0-0 12.H:e4 Sd6 13.Hd3 b6 14.Ga3 Hf6 15.Hd4 H:d4 16.S:d4 Gb7 17.G:d6 c:d6 18.Sf5 g6 19.S:d6 G:d5 20.Wfe1 Ge6 21.f4 a6 22.a4 Wa7 23.Web1 Wb8 24.a5 b5 25.c4 b4 26.Wa4 b3 27.Wa3 Wc7 28.Wa:b3 W:b3 29.W:b3 Wc5 30.Sb7 W:c4 31.Wb6 Wc2 32.Sd6 Kf8 33.W:a6

wloska_157Diagram

33…Gd5 34.g3 Wg2+ 35.Kf1 W:h2 36.Wa7 Gc6 37.Sc8 Wg2 38.Sb6 W:g3 39.S:d7+ G:d7 40.W:d7 Wa3 41.Wa7 Wf3+ 42.Kg2 W:f4 43.a6 Wa4 44.Wa8+ Kg7 45.Kh2 h5

0-1

 

 

wloska_158(50) Fritz 6 – Anand, V (2781) [C54]

kliknij>>Siemens Man-Machine Re-match Frankfurt GER (1), 03.07.1999

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.Gc4 Gc5 5.c3 Sf6 6.c:d4 Gb4+ 7.Sc3 S:e4

Diagram

8.0-0 G:c3 9.d5 Gf6 10.We1 Se7 11.W:e4 d6 12.Gg5 0-0 13.G:f6 g:f6 14.Hd2 Sg6 15.Sd4 f5 16.Wee1 Gd7 17.Wac1 a6 18.Gb3 f4 19.Se6 f:e6 20.d:e6 G:e6 21.W:e6 Kh8 22.Wc3 Wg8 23.Hd4+ Se5 24.H:f4 Wg7 25.He4 c6 26.We3 Hf8 27.h3 Wd8 28.Hh4 Wa8 29.Wg3 W:g3 30.f:g3 Hg7 31.We7 Sg6 32.W:g7 S:h4 33.W:b7 Sg6 34.Gc2 a5 35.Wc7 c5 36.Wd7 Wa6 37.Kf2 Wb6 38.b3 a4 39.Wa7 a:b3 40.G:b3 Se5 41.Ke3 Sc6 42.Wc7 Sd4 43.Gd5 Sb5 44.Wd7 Sc3 45.Gc4 d5 46.Kd3 d:c4+ 47.K:c3 Wa6 48.Wd2 Wa4 49.g4 Kg7 50.Wf2 Kg6 51.g3 h6 52.Kb2 Kg7 53.Wf5 Wa5 54.Wf3 Wb5+ 55.Kc3 Wa5 56.K:c4 W:a2 57.K:c5

wloska_159Diagram

57…Wh2 58.h4 Wa2 59.Kb4 We2 60.Wc3 We4+ 61.Wc4 We3 62.Wc7+ Kg8 63.Wc3 We4+ 64.Wc4 We3 65.Kc5 W:g3

1/2-1/2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *